facebook

Zorgorganisaties willen middelengebruik beter bespreekbaar maken

Hans
Scholten
2 minuten
Monitor mondzorg drank
Middelengebruik en verslaving bij zorgverleners moeten beter bespreekbaar worden gemaakt. Dat stellen 14 partijen in de zorg, waaronder de KNMT, in een intentieverklaring.

Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen voor de verslaving.

Middelengebruik en verslaving bespreekbaar maken op het werk

‘Voor tandartsen hebben we al de Monitor Mondzorg,’ zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. ‘Een meldpunt waar je jezelf of (anoniem) een collega kunt melden als er serieuze problemen zijn in het functioneren. Mensen met een verslaving durven zich echter vaak – uit angst of schaamte – niet over hun ziekte te uiten. Daarom gaan we ook een programma starten voor intervisiegroepen waarin het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving, waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, centraal staat.’ Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Brands:

‘Door zorgprofessionals vroegtijdig een helpende hand te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.’

Intentieverklaring ondertekend

Samen met KNMG, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, NFU, NVZ, Verslavingskunde Nederland, KNGF, KNMP,  KNOV, LVVP, NAPA en NIP ondertekent de KNMT hiervoor vandaag een intentieverklaring. Het initiatief wordt mede ondersteund door IGJ en VWS. De zorgorganisaties spannen zich er samen voor in dat:

  • problematisch middelengebruik en verslaving bij de organisatie en de  leden op de agenda komt te staan;
  • stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;
  • zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;
  • beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Bent u of kent u een tandarts die kampt met verslaving? Dan kunt u anoniem terecht bij de Monitor Mondzorg.

Monitor Mondzorg
veilig werken
veiligheid

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen