Zzp’er en tussen 2005 en 2008 moeder geworden?

15 mei 2018
Spiegeltje van de tandarts

Vrouwelijke zelfstandige tandartsen of meewerkend echtgenotes in de praktijk van hun partner die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog aanspraak maken op de compensatieregeling zwangere zzp’ers. De regeling treedt op 15 mei 2018 in werking.

Door wijziging van de Wet arbeid en zorg verviel in mei 2005 het recht voor vrouwelijke zelfstandigen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. In juni 2008 is een vergelijkbare regeling ingevoerd met de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ-uitkering), waardoor vrouwelijke zelfstandigen opnieuw recht hebben op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Voor de tussenliggende periode (7 mei 2005 tot 4 juni 2008) heeft de overheid echter geen voorzieningen getroffen.

Juridische procedures leiden tot compensatieregeling

Dit was de aanleiding voor enkele vrouwelijke zelfstandigen om naar de rechter te stappen. Zij claimden dat ze op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op een dergelijke uitkering. Na diverse juridische procedures hebben de vrouwen gelijk gekregen en heeft oud-minister Asscher op 17 oktober 2017 aangekondigd een compensatieregeling voor alle gedupeerde vrouwelijke zelfstandigen te treffen. Naar schatting komen 20.000 vrouwen in aanmerking voor deze regeling.

Heeft u recht op compensatie?

Indien u als vrouwelijke zelfstandige tandarts of als meewerkend echtgenote in de praktijk van uw partner tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bent bevallen, heeft u recht op compensatie. U kunt deze compensatie vanaf 15 mei 2018 tot 30 september 2018 bij het UWV aanvragen. Een te late aanvraag wordt niet in behandeling genomen. De compensatie bedraagt circa € 5.600,- en zal in het eerste kwartaal van 2019 aan u worden uitbetaald.

Het aanvraagformulier downloadt u op de website van het UWV

Total votes: 98

0 reacties op Zzp’er en tussen 2005 en 2008 moeder geworden?