Filters

Hoe word je tandarts in Nederland

Om tandarts te worden volg je de universitaire opleiding Tandheelkunde. De duur van de opleiding is 6 jaar: 3 jaar bachelor en 3 jaar master. Na afronding van de master kun je je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dan ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen. En mag je de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.

 

Waar kun je Tandheelkunde studeren?

De opleiding Tandheelkunde is bij 3 universiteiten in Nederland te volgen:

 

Vooropleidingseisen

Voor toelating tot de opleiding Tandheelkunde moet je beschikken over een VWO diploma met profiel Natuur& Techniek + biologie of profiel Natuur & Gezondheid met Natuurkunde.

Met een VWO diploma van voor 2010 of andere diploma's word je niet zonder meer toegelaten. Raadpleeg hiervoor de website van de universiteit van je keuze.

Toelating

Tandheelkunde heeft al jaren een numerus fixus en dat betekent loting voor toelating.  Alle faculteiten Tandheelkunde kennen daarnaast 'decentrale toelating'. Hiermee kunnen kandidaten anders dan middels de loting via de Informatiebeheergroep toegelaten worden. De regeling is bedoeld voor gegadigden die aantoonbaar blijk hebben gegeven een zware opleiding aan te kunnen en die speciaal gemotiveerd zijn voor de tandheelkunde. Voor het studiejaar 2017-2018 zijn er in totaal 259 studieplaatsen: 144 in Amsterdam, 48 in Groningen en 67 in Nijmegen. Elke universiteit heeft hiervoor zijn eigen beleid en procedure. Wees er op tijd bij als je je aan wil melden bij een van de opleidingen.

Buitenlands diploma

Voor tandartsen met een buitenlands diploma gelden speciale regels.
Kijk voor meer informatie hierover ook  op de site van het BIG-register

Goede vooruitzichten

Na je afstuderen kun je aan het werk als tandarts in een solo- of groepspraktijk, als zzp’er of in loondienst. Daarnaast bestaat na je afstuderen ook de mogelijkheid om bij een van de opleidingen te werken in het onderwijs of onderzoek. Momenteel zijn de vooruitzichten op de tandheelkundige arbeidsmarkt zeer rooskleurig. Werkloosheid komt niet of nauwelijks voor.

Doorstuderen

Tandartsen kunnen zich na hun opleiding Tandheelkunde toeleggen op bepaalde deelgebieden, differentiaties. Een differentiatieopleiding is meestal niet fulltime en duurt gemiddeld 4 jaar. Ook zijn er twee officiële tandheelkundige specialisaties: kaakchirurgie en orthodontie.