Soc-k voor kaakchirurgen

De Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

Taken Soc-k

 • collectieve landelijke belangenbehartiging voor kaakchirurgen;
 • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke
 • beantwoording van specifieke vragen van KNMT-leden via kaakchirurgie@knmt.nl;
 • zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
 • behoud van de bijzondere positie van de kaakchirurg ten opzichte van de medisch specialist;
 • nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;
 • goede toegankelijkheid van de kaakchirurgie;
 • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over interpretatie van tarieven;
 • advisering aan en afstemming met het bestuur van Sectie Tandartsspecialisten en het KNMT-bestuur.

Leden Soc-k

 • Johan van Ingen, voorzitter;
 • Erik Bruins Slot, secretaris;
 • Jeroen Fennis, lid;
 • Frithjof Kroon, lid;
 • Eppo Wolvius, adviserend lid;
 • Johan van den Bergh, adviserend lid.