Kwaliteit van de mondzorg

Eén van de kerntaken van de KNMT is het bewaken van de kwaliteit van de mondzorg in Nederland. De kwaliteit van de mondzorg in Nederland is goed, zelfs één van de beste in Europa.

Tandartsen in Nederland conformeren zich aan de professionele standaard: een geheel aan normen, regels aan richtlijnen die op basis van wetenschap en ervaring tot stand zijn gekomen.

Van iedere zorgverlener wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze professionele standaard. De KNMT biedt daarvoor een overzicht van alle richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers én bijbehorende hulpmiddelen.

De hulpmiddelen bij de richtlijnen zijn in de regel alleen beschikbaar voor leden van de KNMT.