facebook

Contributieoverzicht

Bekijk het volledige contributieoverzicht van de KNMT.

Contributieoverzicht

Hier vind je de contributie per type lidmaatschap. Naast de landelijke KNMT-contributie vraagt een aantal regiocommissies van de KNMT ook een jaarlijkse bijdrage voor haar activiteiten; ter hoogte van €0,- t/m € 90,- per jaar.

Soort lidmaatschap

Toelichting

Bedrag 2021

Algemeen lidmaatschap

Het individuele KNMT-lidmaatschap. Hiermee heb je alle voordelen van het KNMT-lidmaatschap, inclusief de individuele klachtenregeling.

€ 990,-

Toeslag specialisten Orthodontisten en mka-chirurgen betalen een toeslag op de individuele contributie. Deze vervalt m.i.v. je pensioen. € 388,- 

Partner lidmaatschap

Voor tandartsen, waarvan de partner ook tandarts is én volbetalend lid van de KNMT. Onder partnerschap wordt verstaan: binnen 1 gezinssituatie, wonend op hetzelfde adres. Dit lidmaatschap is inclusief de individuele klachtenregeling.

€ 495,-

Starterslidmaatschap

Tot en met 31 december in het jaar van je BIG-registratie: gratis

 • 1 jaar na BIG-registratie
 • 2 jaar na BIG-registratie
 • 3 jaar na BIG-registratie

Dit lidmaatschap geldt voor alle tandartsen die zich binnen 5 maanden na BIG-registratie aanmelden bij de KNMT. Het is een volwaardig KNMT-lidmaatschap, inclusief klachtenregeling. 

€ 0,-

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

 

Tandarts in loondienst Tandartsen die uitsluitend in loondienst werken (niet zijnde eigen BV of andere praktijkrechtsvorm) komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie. Het is een volwaardig KNMT-lidmaatschap, inclusief klachtenregeling. € 330,-
Rustend lidmaatschap

Niet praktiserende tandartsen komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie. Met niet praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

 • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
 • tandartsen die voor hun AOW-leeftijd niet langer praktiseren
 • tandartsen die na hun AOW-leeftijd niet langer praktiseren en niet 10 jaar aaneengesloten lid geweest zijn
€ 155,50
Lid buitenland

 

 • leden die wonen én werken in het buitenland

€ 155,50

AOW+-lidmaatschap

Voor praktiserende tandartsen vanaf de AOW-leeftijd. Dit lidmaatschap gaat in in het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt, als je op dat moment de laatste 10 jaar aaneengesloten lid bent. Een volwaardig lidmaatschap met 50% korting, inclusief klachtenregeling.

€ 495,-

Senior-lidmaatschap

Voor niet-praktiserende tandartsen vanaf hun AOW-leeftijd, mits ze bij het ingaan van het pensioen de 10 jaar daarvoor aaneengesloten lid waren. Het lidmaatschap gaat in vanaf het jaar waarin je je AOW-leeftijd bereikt. 

€ 75,-

Lidmaatschap naar inkomen

Voor leden die minder dan 64.964 euro verdienen (< 65% van het rekeninkomen van 99.942 euro), gelden de volgende reductiecategorieën:

 • Lager dan 34.980 euro
 • Tussen de 34.981 en 64.963 euro

Dit lidmaatschap is inclusief klachtenregeling.

 


€ 330,-

€ 660,-

Praktijkhouder niet-tandarts

Alle voordelen van het KNMT-lidmaatschap voor een praktijkhouder die geen tandarts is. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de reductieregelingen en je hebt ook geen stemrecht.

€ 990,-

Tandarts in opleiding voor differentiatie Tandartsen die een opleiding volgen in een van de door de KNMT erkende differentiaties betalen gedurende hun opleiding een gereduceerde contributie van € 155,50 euro. Je behoudt de klachtenregeling.  € 155,50
Tandarts in loondienst bij onderwijsinstelling Tandartsen die 100% in loondienst werken bij een onderwijsinstelling betalen € 155,50 euro contributie. Dit lidmaatschap is inclusief klachtenregeling. € 155,50

Studentlidmaatschap

Tijdens de studie Tandheelkunde kunnen studenten gratis lid zijn van de KNMT. Dit geldt ook voor specialisten in opleiding gedurende hun opleiding.

€ 0,-

Praktijkmodule voor praktijkhouders

Praktijkhouders nemen naast hun individuele lidmaatschap de praktijkmodule af. Met deze praktijkmodule kunnen patiënten terecht met een klacht tegen jou en bij jou werkzame zorgverleners. Daarnaast zijn alle producten die je nodig hebt voor de praktijkvoering direct beschikbaar en kun je je gratis aanmelden voor Prikpunt. De kosten van de praktijkmodule gelden per praktijkadres en zijn afhankelijk van het aantal behandelstoelen op het praktijkadres:

 • 1 of 2 stoelen
 • 3 t/m 5 stoelen
 • 6 t/m 14 stoelen
 • 15 en meer stoelen

 

 

 

 

 

€ 350,-

€ 600,-

€ 900,-

maatwerk

Kom je voor een van bovenstaande kortingsregelingen in aanmerking?

Meer informatie over en aanvragen van de kortingsregelingen

contributie
lidmaatschap