Contributie

Wat kost het lidmaatschap van de KNMT?

De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit 3 delen:

  • Contributie KNMT;
  • Bijdrage aan uw regionale afdeling;
  • Modules (naar keuze).

Daarnaast gelden verschillende kortingsregelingen.

Contributie

* Verdient u minder dan het norminkomen? Dan heeft u recht op een korting op de contributie. Ook geldt een aantal kortingsregelingen voor speciale doelgroepen.

Afdelingsbijdrage

Op basis van uw vestigingsplaats bent u lid van een van de 14 regionale afdelingen van de KNMT. Het bestuur van uw regionale afdeling stelt zelf een jaarlijkse bijdrage voor haar leden vast. Die ligt tussen de € 20 en € 90 per jaar.

Modules

Voor een aantal extra services betaalt u, als u van deze diensten gebruikmaakt, aanvullend op de contributie:

Lid worden

Meld u aan als KNMT-lid

Korter dan 3 jaar geleden uw BIG-registratie gekregen? Kies dan voor het starterslidmaatschap

Student Tandheelkunde? Dan is er het studentenlidmaatschap

Overzicht

Hier vindt u alle contributiebedragen op een rijtje:

Lidmaatschap

Contributie 2017

Tandarts algemeen practicus

(inkomen boven € 73.218,-)

€ 1555,-

Tandarts-specialist

€ 1943,-

Student Tandheelkunde

Gratis studentenlidmaatschap

Starters, tot 3 jaar na BIG-registratie

Voordelig starterslidmaatschap

Tandarts algemeen practicus

(inkomen minder dan € 31.139,-

minder dan 37% rekeninkomen)

€ 388,75 

Tandarts algemeen practicus

(inkomen € 31.140,- tot € 53.019,-

37% tot 63% rekeninkomen)

€ 777,50

Tandarts algemeen practicus

(inkomen € 53.020,- tot € 73.217

63% tot 87% rekeninkomen)

€ 1166,25

Tandarts uitsluitend in dienst

betrekking

€ 388,75

Tandarts in dienstbetrekking

met uitsluitend onderzoekstaken

ziekenhuizen, universiteiten, ROC's

€ 155,50

Tandarts woonachtig in buitenland,

voornemens om in NL te gaan praktizeren

€ 155,50

Partnerlidmaatschap

(waarbij partner 100% contributie betaalt)

€ 388,75

Buitengewone leden

€ 155,50

Seniorlid (leden 65+)

€ 45,-

Niet-praktiserend lid

€ 155,50

De volledige berekening voor verschillende situaties, de voorwaarden voor sommige kortingen en criteria voor de soorten lidmaatschap vindt u in het huishoudelijk reglement (pdf).