Contributie

Wat kost het lidmaatschap van de KNMT?

De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit 3 delen:

 • Contributie KNMT;
 • Kosten extra modules;
 • Bijdrage aan uw regionale afdeling.

Contributie KNMT

 • Studenten Tandheelkunde: gratis studentlidmaatschap
 • Tandarts en tandarts-specialist 1e drie jaar na BIG-registratie: voordelig starterslidmaatschap
 • Tandarts € 1555*
 • Tandarts-specialisten € 1555* + toeslag € 388
 • Senior-lid € 45 (vanaf uw 65e levensjaar, na 10 jaar daaraan voorafgaand aaneengesloten lidmaatschap)

* Verdient u minder dan het norminkomen? Dan heeft u recht op een korting op de contributie. Ook geldt een aantal kortingsregelingen voor speciale doelgroepen; die vindt u onderaan deze pagina.

Modules

Voor een aantal extra services betaalt u, als u van deze diensten gebruikmaakt, aanvullend op de contributie:

Afdelingsbijdrage

Op basis van uw vestigingsplaats bent u lid van een van de 14 regionale afdelingen van de KNMT. Het bestuur van uw regionale afdeling stelt zelf een jaarlijkse bijdrage voor haar leden vast. Die ligt tussen de € 20 en € 90 per jaar.

Studentlidmaatschap

Studenten Tandheelkunde kunnen gebruikmaken van het gratis studentlidmaatschap. Ook voor specialisten in opleiding (sio's) is het KNMT-lidmaatschap gratis, met uitzondering van de KNMT-Klachtenservice (klachtenregeling) en de afdelingsbijdrage.

Starterslidmaatschap

Voor startende tandartsen heeft de KNMT het voordelige starterslidmaatschap. Voor wie zich binnen 5 maanden na BIG-registratie als lid aanmeldt, geldt de volgende contributie:

 • U bent gratis lid in het kalenderjaar van BIG-registratie
 • Jaar 1 na BIG-registratie betaalt u € 100.
 • Jaar 2 na BIG-registratie betaalt u € 300.
 • Jaar 3 na BIG-registratie betaalt u € 500.

Deze bedragen zijn inclusief de KNMT-Klachtenservice (klachtenregeling) en de afdelingsbijdrage. Vanaf het vierde jaar gaat de reguliere contributie in, die afhankelijk is van je inkomen. Als je bij je aanmelding een kopie van je BIG- registratie voegt, wordt alles administratief gelijk goed geregeld. Dit aanbod geldt voor iedereen die zich inschrijft in het BIG-register; dus ook voor recent afgestudeerde buitenlandse tandartsen die in Nederland aan de slag gaan.

Kortingsregelingen

Hier vindt u een overzicht van kortingsregelingen:

Korting bij betalen via incasso

Als u uw contributie via automatische incasso voldoet, krijgt u 3% korting op de contributie. U kunt de zelf kiezen of u de contributie jaarlijks eind december of begin januari laat afschrijven.

Korting op basis van inkomen

Komt uw inkomen uit de praktijkvoering onder de  € 82.399,- (87% van het rekeninkomen € 94.711,-), dan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Het kortingspercentage varieert van 25% tot 75% en is in principe gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden.

Korting voor tandarts(specialist)en in dienstverband

Werkt u in dienstverband, kan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie.

Korting voor partners

Tandarts(specialist)en van wie de echtgenoot of partner (samenwonend) vol betalend lid is, betalen 25% van de contributie die normaal zou gelden.  Maar als het totaal van de inkomens van beide partners lager is dan het rekeninkomen voor dat betreffende jaar, dan wordt de kortingsregeling toegepast. Samen betalen partners nooit meer dan 125% contributie.

Vergoeding voor tandartsen met CAO

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Overzicht contributie

Hier vindt u alle contributiebedragen op een rijtje:

Lidmaatschap

Contributie 2017

Tandarts algemeen practicus

(inkomen boven € 73.218,-)

€ 1555,-

Tandarts-specialist

€ 1943,-

Studentlid

Gratis gedurende de gehele studietijd

Starter jaar van BIG-registratie

Gratis

Starter jaar 1 na BIG-registratie

€ 100,-

Starter jaar 2 na BIG-registratie

€ 300,-

Starter jaar 3 na BIG-registratie

€ 500,-

Tandarts-specialist in opleiding

Gratis gedurende de gehele opleiding (KNMT-Klachtenservice (klachtenregeling) en de afdelingsbijdrage uitgezonderd)  

Tandarts algemeen practicus

(inkomen minder dan € 31.139,-

minder dan 37% rekeninkomen)

€ 388,75

Tandarts algemeen practicus

(inkomen € 31.140,- tot € 53.019,-

37% tot 63% rekeninkomen)

€ 777,50

Tandarts algemeen practicus

(inkomen € 53.020,- tot € 73.217

63% tot 87% rekeninkomen)

€ 1166,25

Tandarts uitsluitend in dienst-

betrekking

€ 388,75

Tandarts in dienstbetrekking

met uitsluitend onderzoekstaken

ziekenhuizen, universiteiten, ROC's

€ 155,50

Tandarts woonachtig in buitenland,

voornemens om in NL te gaan praktizeren

€ 155,50

Partnerlidmaatschap

(waarbij partner 100% contributie betaalt)

€ 388,75

Buitengewone leden

€ 155,50

Seniorlid (leden 65+)

€ 45,-

Niet-praktiserend lid

€ 155,50

De volledige berekening voor verschillende situaties, de voorwaarden voor sommige kortingen en criteria voor de soorten lidmaatschap vindt u in het huishoudelijk reglement.