Contributie

Wat kost het lidmaatschap van de KNMT?

De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit 3 delen:

  • Contributie KNMT;
  • Bijdrage aan uw regionale afdeling;
  • Modules (naar keuze).

Daarnaast gelden verschillende kortingsregelingen.

Contributie 2018

  • Tandarts praktijkhouder € 1350* (inclusief individuele klachtenservice)
  • Tandarts zzp'er € 1250* (inclusief individuele klachtenservice)
  • Tandarts-specialisten € 1738* (inclusief individuele klachtenservice)
  • Studenten Tandheelkunde: gratis studentlidmaatschap
  • Tandarts en tandarts-specialist 1e vier jaar na BIG-registratie: voordelig starterslidmaatschap

* Verdient u minder dan het norminkomen? Dan heeft u recht op een korting op de contributie. Ook geldt een aantal kortingsregelingen voor speciale doelgroepen.

Afdelingsbijdrage

Op basis van uw vestigingsplaats bent u lid van een van de 14 regionale afdelingen van de KNMT. Het bestuur van uw regionale afdeling stelt zelf een jaarlijkse bijdrage voor haar leden vast. Die ligt tussen de € 0 en € 90 per jaar.

Modules

Voor een aantal extra services betaalt u, als u van deze diensten gebruikmaakt, aanvullend op de contributie:

Individuele aansluiting bij de KNMT Klachtenservice is per 2018 inbegrepen in de contributie.

Lid worden

Meld u aan als KNMT-lid

Korter dan een jaar geleden uw BIG-registratie gekregen? Kies dan voor het starterslidmaatschap

Student Tandheelkunde? Dan is er het studentenlidmaatschap

Overzicht

Hier vindt u alle contributiebedragen op een rijtje:

Lidmaatschap

Contributie 2018

Contributie 2017

Tandarts algemeen practicus
(inkomen boven € 82.761)

€ 1350

€ 1555

Tandarts-specialist

€ 1738

€ 1943

Tandarts zzp'er € 1250 € 1555

Student Tandheelkunde

Gratis
studentenlidmaatschap

Gratis
studentenlidmaatschap

Starters, tot 4 jaar na BIG-registratie

Voordelig starterslidmaatschap

jaar BIG: € 0

jaar BIG+1: € 100

jaar BIG+2: € 300

jaar BIG+3: € 500

jaar BIG+4: € 950

Eerder korting tot 3 jaar
na BIG-registratie

Tandarts algemeen practicus
(inkomen lager dan € 35.198)

€ 388,75

 € 388,75

Tandarts algemeen practicus
(inkomen € 35.198 - € 59.930)

€ 777,50

 € 777,50

Tandarts algemeen practicus
(inkomen € 59.931 - € 82.761)

€ 1.166,25

 € 1.166,25

Tandarts uitsluitend in dienst
betrekking

€ 388,75

€ 388,75

Tandarts in dienstbetrekking
met uitsluitend onderzoekstaken
ziekenhuizen, universiteiten, ROC's

€ 155,50

€ 155,50

Tandarts woonachtig in buitenland,
voornemens om in NL te gaan praktizeren

€ 155,50

€ 155,50

Partnerlidmaatschap
(waarbij partner 100% contributie betaalt)

€ 388,75

€ 388,75

Buitengewone leden: praktijkhouder niet-tandarts € 1350 nieuw

Buitengewone leden: overig

€ 155,50

€ 155,50

Seniorlid (leden 65+)

€ 75

€ 45

Niet-praktiserend lid

€ 155,50

€ 155,50

De volledige berekening voor verschillende situaties, de voorwaarden voor sommige kortingen en criteria voor de soorten lidmaatschap vindt u in het huishoudelijk reglement (pdf).