Lezingen

Plenaire lezingen

Peter Koelewijn - Iedere dag beter! Een pleidooi voor continue groei en het najagen van je dromen.

 

Tandartspraktijk Zuidoost werd in 2017 verkozen tot de beste tandartspraktijk van het jaar. Dat was verrassend en toch ook weer niet. Wat waren de sleutels van dit succes? In een persoonlijk verhaal zal tandarts en ondernemer Peter Koelewijn verhalen delen van zijn reis als startende tandarts ruim vijftien jaar geleden in de moeilijkste wijk van Nederland: de Bijlmer. Tijdens zijn reis maakte hij van alles mee en ontdekte hij principes om dagelijks te verbeteren en optimaal samen te werken als team in een tandartspraktijk. Goed is vaak de vijand van het beste. Een pleidooi voor continue groei en het najagen van je dromen. Overschat niet wat je in een jaar kunt doen maar onderschat ook zeker niet wat je in 10 jaar kunt bereiken. 

Nils van Calcar - Esthetische Tandheelkunde

De vraag naar ethetiek wordt steeds groter. Hoe helpen protocollen jou en jouw patiënt?
De keuze direct of indirect belicht vanuit mijn perspectief.

Nils van Calcar, afgestudeerd aan het ACTA Amsterdam in 2000. Hij werkt als cosmetisch en prosthodontisch tandarts in verwijspraktijk samen met implantologen, een parodontologe, endodontologen, een orthodontiste en met een in de praktijk aanwezige tandtechniker. Verder werkt hij bij de afdeling Orale Functieleer en restauratieve tandheelkunde aan het ACTA. Hier geeft hij college en is een klinisch instructeur bij KREST (Restauratieve Masterfase). Op het ACTA is hij tevens zijn PhD. traject begonnen.

De Vrije Denkers - Doen is de beste manier van denken

De Lezing ‘doen is de beste manier van denken’ is een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen.

Het doen en het denken worden in de lezing nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. In de lezing wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen goed te doorleven en te internaliseren.

Keuzelezingen

Derk Jan Jager - Tanderosie, wat weten we en wat kunnen we?

Deze presentatie gaat in op het ontstaan van en de bescherming tegen tanderosie. Onder andere zal de “onverklaarbare” tanderosie worden besproken: de patiënt die aangeeft geen overmatig zuur dieet te hebben. Er zal worden stilgestaan bij slijtage veroorzaakt door de inwerking van maagzuur en bij slijtage bij de medisch gecompromitteerde patiënt, zoals bijvoorbeeld de droge mond of de astmapatiënt. Daarnaast worden de effectiviteit en het werkingsmechanisme van verschillende nieuwe producten besproken die beweren bescherming te bieden. Ter afsluiting zullen behandelingsstrategieën worden besproken voor patiënten waarbij preventie en natuurlijke afweer niet afdoende bleken te zijn. Ook de overweging wel of niet restaureren en het succes van restauratie materialen aangebracht op geërodeerd tandmateriaal wordt besproken. Bovengenoemde onderwerpen worden aan de hand van een aantal casus toegelicht.

Derk Jan Jager heeft de studie Tandheelkunde te Groningen in 2005 afgerond en aldaar in 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. Hij is werkzaam als assistent professor bij afdeling MKA-chirurgie VU Medisch Centrum Amsterdam en tandarts-MFP bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Hier verzorgt hij ook het “Speekselspreekuur” waar patiënten met uiteenlopende speeksel gerelateerde klachten gezien worden. Verder is hij supervisor bij de Master-na-Master prothetisch/restauratieve tandheelkunde van de KU/UZ Leuven (België). Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met het syndroom van Sjögren. Bestuurslid van de NVGPT.

Danielle Boonzaaijer - Spoed! Endo! Stress?

Je pijnklachtentijd is weer goed gevuld; de balieasssistente heeft erbij gezet dat het waarschijnlijk een endo wordt. Wat nu? Hoe krijg je de patiënt pijnvrij? Lukt dat überhaupt wel in die korte tijd die er voor staat?

De endodontische spoedbehandeling is voor veel tandartsen een uitdaging. Een juiste diagnose is natuurlijk van groot belang. Daarna volgen de behandelopties; aan de patiënt de keuze. En dan gaan we de behandeling uitvoeren. Wat ga je dan precies doen en wanneer kan je er vanuit gaan dat het ook echt zal helpen? En, zeer belangrijk, wat vertel je de patiënt? Hier zal tijdens deze lezing meer inzicht in worden gegeven. Daarnaast natuurlijk ook zoveel mogelijk praktische tips om de stress tijdens de pijnklachtentijd zoveel mogelijk weg te nemen!

 

Toekomstige situatie

Afstuderen