Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Korting bij betalen via incasso

Als u uw contributie via automatische incasso voldoet, krijgt u 3% korting op de contributie. U kunt de zelf kiezen of u de contributie jaarlijks eind december of begin januari laat afschrijven.

Korting op basis van inkomen

Komt uw inkomen uit de praktijkvoering onder de € 82.762 (75% van het rekeninkomen € 95.129,25), dan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Het kortingspercentage varieert van 25% tot 75% en is in principe gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden.

Korting voor tandarts(specialist)en in dienstverband

Werkt u in dienstverband, kan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie.

Korting voor partners

Tandarts(specialist)en van wie de echtgenoot of partner (samenwonend) vol betalend lid is, betalen 25% van de contributie die normaal zou gelden.  Maar als het totaal van de inkomens van beide partners lager is dan het rekeninkomen voor dat betreffende jaar, dan wordt de kortingsregeling toegepast. Samen betalen partners nooit meer dan 125% contributie.

Vergoeding voor tandartsen met CAO

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Overzicht

Hier vindt u alle contributiebedragen op een rijtje:

Lidmaatschap

Contributie 2018

Contributie 2017

Tandarts algemeen practicus
(inkomen boven € 82.761)

€ 1350

€ 1555

Tandarts-specialist

€ 1738

€ 1943

Tandarts zzp'er € 1250 € 1555

Student Tandheelkunde

Gratis
studentenlidmaatschap

Gratis
studentenlidmaatschap

Starters, tot 4 jaar na BIG-registratie

Voordelig starterslidmaatschap

jaar BIG: € 0

jaar BIG+1: € 100

jaar BIG+2: € 300

jaar BIG+3: € 500

jaar BIG+4: € 950

Eerder korting tot 3 jaar
na BIG-registratie

Tandarts algemeen practicus
(inkomen lager dan € 35.198)

€ 388,75

 € 388,75

Tandarts algemeen practicus
(inkomen € 35.198 - € 59.930)

€ 777,50

 € 777,50

Tandarts algemeen practicus
(inkomen € 59.931 - € 82.761)

€ 1.166,25

 € 1.166,25

Tandarts uitsluitend in dienst
betrekking

€ 388,75

€ 388,75

Tandarts in dienstbetrekking
met uitsluitend onderzoekstaken
ziekenhuizen, universiteiten, ROC's

€ 155,50

€ 155,50

Tandarts woonachtig in buitenland,
voornemens om in NL te gaan praktizeren

€ 155,50

€ 155,50

Partnerlidmaatschap
(waarbij partner 100% contributie betaalt)

€ 388,75

€ 388,75

Buitengewone leden: praktijkhouder niet-tandarts € 1350 nieuw

Buitengewone leden: overig

€ 155,50

€ 155,50

Seniorlid (leden 65+)

€ 75

€ 45

Niet-praktiserend lid

€ 155,50

€ 155,50

De volledige berekening voor verschillende situaties, de voorwaarden voor sommige kortingen en criteria voor de soorten lidmaatschap vindt u in het huishoudelijk reglement (pdf).

Alle voor 2018 genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van accordering door de Algemene Vergadering op vrijdag 8 december 2017.