Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Korting bij betalen via incasso

Als u uw contributie via automatische incasso voldoet, krijgt u 3% korting op de contributie. U kunt de zelf kiezen of u de contributie jaarlijks eind december of begin januari laat afschrijven.

Korting op basis van inkomen

Komt uw inkomen uit de praktijkvoering onder de  € 82.399,- (87% van het rekeninkomen € 94.711,-), dan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Het kortingspercentage varieert van 25% tot 75% en is in principe gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden.

Korting voor tandarts(specialist)en in dienstverband

Werkt u in dienstverband, kan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie.

Korting voor partners

Tandarts(specialist)en van wie de echtgenoot of partner (samenwonend) vol betalend lid is, betalen 25% van de contributie die normaal zou gelden.  Maar als het totaal van de inkomens van beide partners lager is dan het rekeninkomen voor dat betreffende jaar, dan wordt de kortingsregeling toegepast. Samen betalen partners nooit meer dan 125% contributie.

Vergoeding voor tandartsen met CAO

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.