Filters

Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Korting voor afstudeerders en nieuwkomers

Wie zich binnen 5 maanden na zijn BIG-registratie als tandarts lid wordt, kan gebruikmaken van het voordelige Starterslidmaatschap (vanaf € 0,-) - dit geldt zowel voor afgestudeerde master-studenten als tandartsen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken. 

Korting op basis van inkomen

Komt uw inkomen uit de praktijkvoering onder de 65% van het rekeninkomen € 97.070,- (2017), dan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. De korting is steeds gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden.

Voor leden die in 2017 minder dan 63.096 euro verdienden (< 65% van het rekeninkomen van 97.070 euro), geldt in 2019 de volgende contributie:

  • Lager dan 33.974: € 330,-
  • Tussen de 33.975 en 63.095 euro: € 660,-

Komt u voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling 2019 (pdf) in. U kunt ook nog gebruikmaken van het formulier reductieregeling 2018 (pdf).

Korting voor tandarts(specialist)en AOW-leeftijd (praktiserend)

Bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd, bent u minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT maar blijft u praktiseren? Dan heeft u automatisch recht op 50% korting op het individuele lidmaatschap. U betaalt nog € 495,- per jaar. Stopt u met werken? Dan betaalt u nog maar € 75,- per jaar. 

Let op: deze regeling geldt alleen voor 'nieuwe gevallen'. Leden aan wie het senior-lidmaatschap al is toegekend houden er recht op.

Korting voor tandarts(specialist)en AOW-leeftijd (niet-praktiserend)

Bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd, bent u minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT en praktiseert u niet langer? Dan heeft u automatisch recht op het seniorenlidmaatchap van € 75,- per jaar.

Korting voor niet-praktiserende tandartsen

Niet praktiserende tandartsen komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 155,50 euro. Met niet-praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

  • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
  • tandartsen die voor hun AOW-leeftijd met pensioen gaan
  • tandartsen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en niet 10 jaar aaneengesloten lid zijn

Wilt u gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie niet-praktiserende tandarts).

Korting voor tandartsen in het buitenland

Leden die wonen én werken in het buitenland komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 155,50 euro.

Wilt u gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie tandarts in het buitenland).

Korting voor tandarts(specialist)en in dienstverband

Werkt u in loondienst, dan komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Als tandarts in loondienst betaalt u € 330,- contributie per jaar. Bent u in dienst bij een onderwijsinstelling dan betaalt u € 155,50 euro.

Korting voor partners

Tandarts(specialist)en van wie de echtgenoot of partner (samenwonend) vol betalend lid is, krijgen 50% reductie op de contributie. 

Vergoeding voor tandarts(specialist)en met CAO

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Total votes: 23