Lidmaatschap opzeggen

Wat jammer dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen!

Uw lidmaatschap is ons namelijk zeer dierbaar. Dankzij u en onze andere leden kunnen wij op een effectieve manier uw belangen behartigen én u vele voordelen bieden. De KNMT behartigt uw belangen en spant zich samen met u in voor de mondgezondheid in Nederland.

Hoe groter de KNMT des te meer invloed kan ze uitoefenen op de politiek, hoe effectiever ze kan werken aan positieve berichtgeving in de media en hoe meer gewicht ze in de schaal kan leggen bij stakeholders, zoals NZa, het ministerie van VWS, IGZ en zorgverzekeraars.

Bekijk 28 ledenvoordelen

Opzeggen

Twijfelt u over het opzeggen van uw lidmaatschap? Neem dan alstublieft contact op met KNMT Ledenservice, via tel. 030 - 6076 380. We staan u graag te woord.

Wilt u uw lidmaatschap definitief opzeggen? Doe dat dan vóór 1 december; uw lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het lopende jaar. Opzeggingen die na 1 december binnenkomen gaan in per 31 december van het volgende jaar.

Opzeggen kan via mail aan LS@knmt.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer. 

Houd er rekening mee dat u na uw opzegging niet langer gebruik kunt maken van kortingsregelingen op verzekeringen, KNMT Klachtenservice, KNMT PrikPunt, de arbeidsvoorwaardenregeling en de diensten rondom contracten voor ZZP'ers en praktijkmedewerkers.