Lid renumeratiecommissie

De KNMT is op zoek naar een lid voor de remuneratiecommissie.

De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het te voeren bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de bezoldiging van de individuele bestuursleden.

De commissie, waarvan ook twee leden van de Raad van Toezicht deel uitmaken, komt daartoe eenmaal per jaar samen. De remuneratiecommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij informeert de Raad over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming betreffende bezoldiging door de Raad van Toezicht.

Een lid van de remuneratiecommissie

  • is een BIG-geregistreerd lid van de KNMT;
  • heeft aantoonbare kennis van beloningsbeleid;
  • is kritisch maar positief ingesteld.

Benoeming

De commissieleden worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van drie jaar.

Interesse?

Wilt u meer informatie over deze vacature, dan kunt u contact opnemen met Erik Markus, algemeen directeur, op 030- 6076 201 of e.markus@knmt.nl. Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv kunt u richten aan mr. A. Söentken, directiesecretaris, via a.soentken@knmt.nl.

Reageren op deze vacature kan tot 1 december 2018.

Total votes: 14