Filters

Vacature vicevoorzitter Sectie Tandarts Specialisten

Het bestuur van de Sectie Tandarts-Specialisten (STS)  is op zoek naar een een orthodontist voor de rol van vicevoorzitter. De vice-voorzitter van de STS is ook lid van de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

De Sectie Tandarts-Specialisten (STS) zet zich in voor de bij de KNMT aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten. Ze behartigt de belangen van tandarts-specialisten bij onder andere het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en de NZa. De Sectie wordt geleid door een bestuur, die weer wordt ondersteund door de Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) en de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Profiel vicevoorzitter STS

 • Is specialist of AIOS Dento-Maxillaire Orthopedie (DMO).
 • Is bij voorkeur lid van en heeft in ieder geval goede contacten binnen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO).
 • Heeft aantoonbare bestuurskwaliteiten en visie, vooral gericht op de middellange- en lange termijn. 
 • Heeft kennis van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de orthodontie als deel van de mondzorg.
 • Is bekend met de uitgangspunten van de huidige governancecode Zorg en met de beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de (specialistische) mondzorg.
 • Ziet de KNMT als de beroepsorganisatie voor alle tandheelkundige disciplines.
 • Heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Heeft belangstelling voor public affairs en public relations.

Kerncompetenties vicevoorzitter

 • Is een teamspeler die kan samenwerken in een bestuur van orthodontisten en kaakchirurgen.
 • Is bereid zich in te zetten voor de bevordering van het specialisme DMO.
 • Is in staat de belangen van de specialisten orthodontie te behartigen, maar heeft ook oog voor de belangen van tandartsen algemeen-practici.
 • Is in staat een kritische rol te spelen in een collegiaal bestuur.
 • Treedt op als verbindingsman/-vrouw tussen de STS en de NVvO.
 • Is integer en evenwichtig, contemplatief maar ook doortastend.
 • Is bereid deel te nemen aan aanvullende scholing/coaching om zijn/haar bestuurstaken optimaal te kunnen uitvoeren.

Praktische invulling

Het bestuur van de STS komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Dat geldt ook voor de BCO. Er zijn twee Algemene Specialistenvergaderingen per jaar, waarin het bestuur verantwoording aan de leden aflegt. De invulling van de functie beslaat gemiddeld enkele uren per week en is daardoor goed te combineren met een drukke praktijk. Het bestuur van de STS en de BCO krijgen professionele ondersteuning door het bureau van de KNMT. 

Beloning

Er is een goede reis- en verblijfkostenvergoeding en een passende vacatieregeling.

Solliciteren

Heeft u vragen over de vacature of wilt u solliciteren? Neem dan contact op met Gertjan Dicker, voorzitter van de STS, via g.dicker@knmt.nl of tel. 06 54 32 48 47.  

Total votes: 90