Bestuur KNMT

Het bestuur van de KNMT bestaat uit maximaal 5 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Wolter Brands (voorzitter)

 Henk Donker (penningmeester)

 Richard Kohsiek (bestuurslid)

Erik Markus (secretaris)

 

 

Tags bestuur