Filters

Verkiezingen ledenraad 2020

De KNMT is op zoek naar drie nieuwe leden voor haar ledenraad. Er is vanaf 17 april 2020 plaats voor een gedifferentieerd tandarts en voor praktijkhouders uit de regio Gelderland Centraal en Limburg.

De uit 24 tandartsen en tandartsspecialisten bestaande ledenraad vormt het hart van de Algemene Vergadering (AV), het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Vier keer per jaar komen leden, de ledenraad en het bestuur bijeen om de koers van de KNMT te bespreken. De AV besluit over de begroting, de jaarrekening en de jaar- en beleidsplannen.

Bekijk de ervaringen van vertrekkende raadsleden Hans de Vries en Manuel Rose:

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Wat doe ik als lid van de ledenraad?

Als raadslid praat u mee over actuele kwesties in de mondzorg en oefent u invloed uit op het beleid van de KNMT. Daarnaast heeft u samen met de andere leden van de raad beslissingsbevoegdheid over het jaarplan, de begroting en de jaarrekening van de vereniging. Ook benoemt de ledenraad het bestuur, dat op de AV verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.

Wat zijn mijn taken als raadslid?

U neemt 4 keer per jaar deel aan de Algemene Vergadering en u houdt tijdens uw raadsperiode de vinger aan de pols bij uw achterban. Het lidmaatschap van de Ledenraad beslaat zo’n 40 uur per jaar. De zittingstermijn is 3 jaar.

Wat levert het lidmaatschap van de ledenraad me op?

  • U oefent invloed uit op de KNMT en de mondzorg
  • U bent uitermate goed gëinformeerd over actuele zaken in de mondzorg
  • U krijgt een vergoeding van 2.200 euro per jaar (excl. reiskosten)
  • U doet bestuurlijke ervaring en leuke contacten op
  • U geeft mede vorm aan hoe tandartsen hun werk doen

Is dit iets voor u?

Aanmelden als kandidaat-raadslid

Hoe verloopt de procedure?

  • Tot uiterlijk zondag 23 februari 2020 kunnen leden zich kandidaat stellen
  • Is er meer dan 1 kandidaat, dan vinden er vanaf 9 maart verkiezingen plaats
  • Elk KNMT-lid kan daarbij in de eigen kiesgroep 1 geldige stem uitbrengen
  • Op de Algemene Vergadering van 17 april worden in totaal 5 nieuwe raadsleden geïnstalleerd (gedifferentieerd tandarts, praktijkhouder Gelderland Centraal, praktijkhouder Limburg, student-lid Jens Rutjes en lid namens de opleidingen Tandheelkunde)

Meer informatie over de ledenraad van de KNMT

Heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de ledenraad.

Leden uit de betrokken kiesgroepen worden binnenkort per e-mail nader geïnformeerd.
Total votes: 4