BCO voor orthodontisten

De Beleidscommissie Orthdontie (BCO) is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

Taken BCO

 • collectieve landelijke belangenbehartiging voor orthodontisten en orthodontie;
 • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke;
 • zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
 • behoud van de bijzondere positie van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
 • goede toegankelijkheid van de orthodontie;
 • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over interpretatie van tarieven;
 • advisering aan- en afstemming met het bestuur van Sectie Tandarts-specialisten en het KNMT-bestuur.

   

Leden BCO

 • Dick Robbe, voorziiter;
 • Albert Jan Rijnsburger, secretaris;
 • Christo Boxum, lid;
 • Bart Jacobs, lid;
 • Ronald Jonkman, lid;
 • René Noverraz, lid.