Registratie buitenlands gediplomeerde tandarts-specialist

Hebt u uw diploma in het buitenland behaald en wilt u als tandarts in Nederland werken, dan moet u een registratie als arts aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie.

Aanvragen BIG-registratie buitenlands diploma

Voor sommige artsdiploma’s geldt dat voor de erkenning ervan, en dus voor het verkrijgen van een registratie als tandarts in Nederland, u eerst een assessmentprocedure moet doorlopen. Raadpleeg de website van het BIG-register om na te gaan of dit voor u het geval is.  Dit geldt in ieder geval voor diploma’s die zijn behaald buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Erkenning van uw diploma en registratie als tandarts-specialist in Nederland

Wie in Nederland met een buitenlands diploma als tandarts-specialist aan de slag wil, dient  ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Om in aanmerking te komen voor registratie is het volgende van belang:

Aanvragen erkenning en registratie

Uw aanvraag tot erkenning en inschrijving als buitenlands diplomahouder in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de RTS gaat als volgt: Verzoek de RTS uw in het buitenlandse beroepskwalificatie (diploma) als tandarts-specialist te erkennen en indien de RTS uw opleidingstitel erkent;

  • Toon aan dat u als tandarts bent ingeschreven in het BIG-register;
  • Toon aan dat u in het land van herkomst bent gerechtigd tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende specialisme;
  • Toon aan dat u de Nederlandse taal beheerst.

Indien de aanvraag tot registratie meer dan vijf jaar na afgifte van het voltooid hebben van de opleiding in het specialisme bij de RTS wordt ingediend:

  • Toon aan dat u voldoende relevante werkzaamheden hebt verricht;
  • En toon aan dat u aan voldoende deskundigheidsbevordering hebt gedaan.

Overzicht documenten die u bij de RTS dient aan te leveren (pdf)

Uitvoering door RTS

Hoe de RTS uitvoering geeft aan deze regelgeving is vastgelegd in Hoofdstuk D van het Besluit MKA respectievelijk het Besluit DMO en deels uitgewerkt in de Beleidsregels buitenlands gediplomeerden RTS (pdf).

Beheersing van het Nederlands

Omdat de beheersing van de Nederlandse taal uitermate belangrijk is voor de communicatie met patiënten, mag de RTS verifiëren of deze kennis van specialisten voldoende is. Omdat de beheersing van de Nederlandse taal ook wordt vereist van buitenlandse tandartsen, zal het CIBG bij niet-Nederlandstaligen deze controle uitvoeren in het kader van de inschrijving als tandarts in het BIG-register. Als de tandarts ook vraagt om erkenning en inschrijving als specialist, controleert de RTS niet nogmaals het Nederlands als het CIBG al een controle heeft uitgevoerd.

Vragen

Heeft u vragen over de regels dan kunt u contact opnemen met de RTS, afdeling buitenlands gediplomeerden op telefoonnummer 088-4404330 of stuurt u een e-mail naar rts.registratie@knmt.nl.

Contactgegevens registratie afdeling buitenlands gediplomeerden

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling buitenlands gediplomeerden
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
tel. 088-4404330
E-mail: rts.registratie@knmt.nl