facebook

Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR)

Mondzorgpraktijken kennen geen cao. Om tandartsen, orthodontisten en teamleden te helpen bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden stelt de KNMT jaarlijks een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) op. Veel praktijkhouders nemen de regeling over; dit is echter niet verplicht.

Met de AVR zorgt de KNMT jaarlijks voor eigentijdse en realistische afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Ermee werken is niet verplicht maar praktijken die de AVR volgen laten zien dat ze goede en aantrekkelijke werkgevers zijn. Dat geeft concurrentievoordeel op een krappe arbeidsmarkt.

Ook biedt het werken met de AVR je gemak: je hebt geen omkijken naar nieuwe wet- en regelgeving en je hoeft geen extern advies in te kopen om je op dat gebied bij te staan. 

In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling staan de arbeidsvoorwaarden, de (wettelijke) rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers helder op een rij.

Ook staan er voor een aantal functies in de praktijk salarissen in, echter niet voor tandartsen.

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021 (AVR)

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021 (pdf)

Van de regeling afwijkende afspraken maken mag; neem deze dan op in de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst zelf maak je eenvoudig met KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct.

Veranderingen  AVR 2021

> Adviessalarissen

Voor het indexeren van de salarissen volgt de KNMT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan van het CPB. Het CPB heeft als gevolg van de coronacrisis haar raming bijgesteld naar 1,2%. De adviessalarissen worden daarom in 2021 verhoogd met 1,2%.

> Onderscheid tussen meer- en overwerk en de daarbij horende toeslagen

In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen meer- en overwerk en zijn de toeslagen die hier bij horen opgesplitst in een vergoeding voor overwerk- en het verrichten van werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden. De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden geldt uitsluitend bij incidentele extra inzet en is niet van toepassing als er in de praktijk vast op avonden of in het weekend wordt gewerkt. Als gevolg van de coronapandemie kunnen praktijkhouders drie maanden aanwijzen waarin de toeslagen niet gelden.

Meer informatie over meer- en overwerk

> Vakantieperiode aanwijzen niet voor 31 januari 2021

In de AVR is doorgaans opgenomen dat het aanwijzen van de (collectieve) vakantieperiodes voor 31 januari 2021 moet gebeuren. Als gevolg van de coronapandemie wordt deze datum geschrapt en kunnen praktijkhouders, in overleg met hun medewerkers, op een later moment beslissen of en wanneer de collectieve vakantieperiode(s) worden genoten.

> Extra periodiek in salarisschaal senior mondhygiënisten

In 2021 wordt een periodiek toegevoegd aan de salarisschaal voor senior mondhygiënisten. Deze extra periodiek moet de marktconformiteit van het salaris waarborgen.

Alle wijzigingen bekijken (pdf)

Addendum 2021

De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling dient elk kalenderjaar opnieuw van toepassing verklaard te worden. Om dat te regelen, ondertekenen de werkgever en werknemer beide een addendum. Vervolgens voeg je dit toe aan het personeelsdossier. 

Download het addendum 2021 (docx)

Salarissen en indexatie

In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling zijn adviezen voor salarissen opgenomen voor de functies in de tandartspraktijk, zoals tandartsassistent, (paro)preventieassistent en mondhygiënist. Werkgevers zijn niet verplicht om deze adviessalarissen te volgen.

Salaristabellen 2021 (pdf)

Verlofschema (pdf)

Studieovereenkomst (docx)

Gedrukt exemplaar niet meer standaard op de mat

Praktijkhouders ontvangen niet standaard meer de papieren AVR. In oktober 2019 hebben alle praktijkhouders met een praktijkmodule aan kunnen geven of zij de AVR alleen online willen raadplegen of dat zij deze ook in gedrukte vorm willen ontvangen. Praktijkhouders die toen hebben aangegeven dat zij ook de papieren versie willen ontvangen deze half december. 

(Extra) gedrukte exemplaren bestellen

Wil je (extra) gedrukte exemplaren van de regeling bestellen? Dat kan. De eerste (extra) brochure kost € 15, elk volgend exemplaar € 10,00.

Bestel extra papieren brochures KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2022 (let op: verzending vanaf medio december 2021!)

Archief

Archief KNMT-Arbeidsvoorwaardenregelingen

KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling
arbeidsvoorwaardenregeling
arbeidsvoorwaarden
personeelszaken