Overwerk

In de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken 2018 is sprake van overwerk, indien een werknemer meer werkt dan de contractueel overeengekomen arbeidsduur. Per 1 januari 2018 is het wettelijk verplicht over de totale overwerkvergoeding 8% vakantiebijslag te betalen.

Het uitgangspunt in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2018 is dat overwerk met een bruto toeslag van 25%, 50% of 100% aan de werknemer wordt uitbetaald.

Neem contact op met Ledenservice, indien u uitbetaling van de overwerkvergoeding wilt voorkomen door:

  • Compensatie in betaalde vrije tijd
  • Tijdelijk arbeidsduur uitbreiden
  • Min-maxcontract
     

Compensatie in betaalde vrije tijd

U kunt schriftelijk met uw werknemers overeenkomen dat de overwerkvergoeding wordt omgezet in evenredige compensatie in betaalde vrije tijd. Vanaf 1 januari 2018 is compensatie in betaalde vrije tijd alleen toegestaan als over de feitelijke arbeidsduur (contractueel overeengekomen arbeidsduur plus overwerk) tenminste het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt betaald.

Ledenservice van de KNMT stelt desgewenst een addendum ter beschikking.

Tijdelijk arbeidsduur uitbreiden

U kunt schriftelijk met uw werknemers overeenkomen dat de arbeidsduur tijdelijk wordt uitgebreid. Door de arbeidsduur tijdelijk te verhogen, voorkomt u dat uw werknemers meer werken dan de contractueel overeengekomen arbeidsduur.

Ledenservice van de KNMT stelt desgewenst een addendum ter beschikking.

Min-maxcontract

U kunt met uw werknemer bij aanvang en/of voortzetting van het dienstverband via de tool KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct een min-maxcontract overeenkomen. Bij een min-maxcontract wordt zowel een minimum aantal uren als een maximum aantal uren overeengekomen. Uw werknemer heeft recht op het minimum aantal uren, maar kan desgewenst tot het maximaal aantal uren per week worden opgeroepen. Indien de werknemer binnen de bandbreedte van het min-maxcontact wordt opgeroepen, is geen sprake van overwerk.

Aan de mogelijkheden om uitbetaling van de overwerkvergoeding te voorkomen zijn risico’s verbonden. Neem voor meer informatie contact op met Ledenservice van de KNMT.