Arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden biedt uw praktijk?

In de reguliere tandartspraktijk is geen CAO van toepassing. Praktijkhouders kunnen ervoor kiezen een eigen arbeidsvoorwaardenregeling op te stellen of gebruik te maken van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling. Deze arbeidsvoorwaardenregeling wordt jaarlijks aangepast aan veranderde wet- en regelgeving.

Met de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling beschikt u over een goede basis voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. U kunt deze gebruiken voor alle personeelsleden. De regeling is niet bindend. U bepaalt dus zelf of u deze regeling wilt toepassen in uw praktijk. Jaarlijks verschijnt een nieuwe versie, aangepast aan de actuele wetgeving. U verklaart deze jaarlijks van toepassing met een addendum dat wij ter beschikking stellen.

In de regeling KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling zijn salarisberekeningen opgenomen voor de tandartsondersteunende functies. Het zijn berekeningen voor het bruto maandsalaris bij een gemiddelde werkweek van 38 uur, exclusief 8% vakantiegeld en exclusief pensioen. De KNMT past de berekeningen jaarlijks aan. Als u hiervan wilt afwijken, houdt u dan in ieder geval rekening met het wettelijk minimumloon. Neem dit vervolgens expliciet op in de arbeidsovereenkomst.

Werkgever en werknemer leggen in een arbeidsovereenkomst hun onderlinge afspraken vast. Wie de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing verklaart bij de arbeidsovereenkomst, legt daarmee direct een hoop zaken vast. Een arbeidsovereenkomst opstellen kan heel eenvoudig met KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct. In de arbeidsovereenkomst maken werkgever en werknemer ook afspraken over eventuele bonusregelingen en het afdragen van pensioenpremies.