Contract sluiten

Komt er een nieuwe medewerker bij u in dienst dan sluit u een arbeidsovereenkomst af.

In de arbeidsovereenkomst komt u onder andere overeen wat de functie is van de werknemer, wanneer het contract aanvangt en eindigt en wat het salaris is. Daarnaast kunt u denken aan afspraken over het aantal vakantiedagen, hoeveel uren per week de werknemer werkt en op welke dagen.

Met de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling beschikt u over een goede basis voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. U kunt deze gebruiken voor alle personeelsleden. De regeling is niet bindend. U bepaalt dus zelf of u deze regeling wilt toepassen in uw praktijk. Jaarlijks verschijnt een nieuwe versie, aangepast aan de actuele wetgeving. U verklaart deze jaarlijks van toepassing met een addendum dat wij ter beschikking stellen.

Uw uitgangspunten bepaald? Maak dan eenvoudig een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct

Let op: Heeft uw werknemer een tijdelijk contract? Vergeet dan niet om uiterlijk één maand voor het einde ervan de werknemer te laten weten of u hem of haar in dienst houdt of het contract niet meer verlengt (dit is de aanzegverplichting). Gebruik hiervoor de model-aanzegbrief.

​Let op: gaat u samenwerken met een ZZP'er? Sluit dan geen arbeidscontract maar kies voor een overeenkomst van opdracht met een tandarts of een overeenkomst van opdracht met een mondhygiënist.