Filters

Opleidingsvormen en aanbieders MBO-opleiding tandartsassistent

Er zijn verschillende mogelijkheden om het mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Hieronder vindt u  een overzicht van de verschillende erkende opleidingsvarianten en -instituten.

Opleiding tot tandartsassistent

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. Er zijn verschillende mogelijkheden om een erkend mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Van schoolverlaters tot herintreders, voor ieder bestaat een passende oplossing. Hieronder een overzicht van de onderwijsvormen.

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

Een beroepsopleidende leerweg – ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd – wordt voornamelijk gevolgd door jonge studenten die direct uit het voortgezet onderwijs de mbo-opleiding gaan volgen. De BOL-leerweg bestaat uit een praktijkdeel van minimaal 20% en maximaal 60%. Het praktijkdeel wordt stage genoemd en een student kan daarvoor terecht bij een erkend leerbedrijf. Het vak van tandartsassistent is populair: het aantal tandartsassistenten dat via de BOL het mbo-diploma behaalt, groeit en zal naar verwachting blijven groeien. Een mogelijk beperkende factor is echter het aantal beschikbare stageplaatsen.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)

De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de student in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent moet dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.

Let op: Indien u een BBL-overeenkomst met een nieuwe werknemer aangaat, geldt een uitzondering op de ketenregeling. In sommige gevallen kunt u na afronding van de opleiding alsnog een tijdelijk contract aanbieden. Neem voor het aanbieden van een tijdelijk contract na de opleiding contact op met Ledenservice

Verkorte opleiding tandartsassistent

Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding alsnog dit diploma te behalen, de zogeheten derde leerweg. Onder andere Edin, DentalMBO en Capabel Onderwijs Groep bieden deze mogelijkheid aan.

Zelfstudievarianten

Bij de crebo-erkende commerciële opleidingsinstituten (LOI en NTI) wordt hoofdzakelijk zelfstandig gestudeerd. Dit vergt discipline en zelfstandigheid van de assistent. Er zijn wel verplichte praktijkdagen en de student loopt stage. LOI biedt ook een meer klassikale variant.

EVC (Eerder Verworven Competenties)

Bij deze variant wordt werkervaring uit het verleden van de tandartsassistent in een portfolio gepresenteerd. De tandartsassistent kan hiermee aantonen dat hij/zij beschikt over (een deel van) de benodigde kennis, ervaring en attitude. Aanvullende scholing kan nodig zijn. Als de procedure met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de assistent een ervaringscertificaat dat door een ROC omgezet kan worden in een mbo-diploma Tandartsassistent. Deze opleidingsvariant is geschikt voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent.
Erkende aanbieders EVC-trajecten --> zoek op: tandartsassistent

Opleidingsduur

Een reguliere mbo-opleiding tot tandartsassistent duurt drie jaar. Bij de andere opleidingsvarianten varieert de opleidingsduur.