facebook

Praktijkkostenmodel - inzicht in kosten en financiële ruimte van de praktijk

Het praktijkkostenmodel van de KNMT helpt je met een overzicht van de kosten, bezetting en opbrengsten van jouw praktijk. En daarmee de ruimte voor honorering van praktijkhouder en tandartsmedewerkers.
Watch Praktijkkostenmodel. Hoe werkt het? | KNMT on YouTube.

Jouw situatie vergeleken met gemiddelden

De online tool laat je de waarden voor jouw situatie invullen en geeft inzicht in de kosten en honorering en een indicatie van het te verwachten rendement. Uitgangspunt zijn gemiddelden voor de tandartspraktijk in Nederland, dat zijn de waarden die 'standaard' ingesteld zijn als je de tool invult. Binnen bepaalde bandbreedtes varieer je zodat de tool jouw eigen situatie het best weerspiegelt. Je krijgt geen exacte uitkomst voor uw praktijk, maar wel een benadering die je inzicht kan geven.
 
Vergelijk en zie waar mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld:

 • ruimte voor honorering
 • bezetting van behandelkamers
 • extra of juist minder capaciteit in de praktijk

Neem een uur om het de eerste keer door te lopen

Bij kostenoverzicht klikken op de regels/categorieën om verdere informatie te zien. We schatten dat eerste keer invullen je ongeveer 20 minuten kost. Wellicht moet je enkele dingen opzoeken. Reserveer een uur om alles in te vullen en de resultaten te bekijken en te zien welke variabelen.

Deze gegevens heb je onder andere nodig bij het invullen:

 •   aantal kamers
 •   aantal personen dat werkt in de praktijk
 •   weken werkzaam per jaar per persoon
 •   uren per persoon per dag
 •   omzet per persoon per dag
 •   fte's ten opzichte van uren (parttime factor)
 •  dentale apparatuur waarover de praktijk beschikt

Tweede en volgende keren gaat het sneller

Omdat je daarna weet welke informatie je moet invullen en hoe het werkt, zal het volgende keren sneller gaan.
Een tweede keer vul je het sneller in en dan kunt de waarden verfijnen en meer inzicht opdoen in de praktijkkosten voor jouw situatie.

Ingevulde waarden alleen als pdf op te slaan

Vanwege de AVG is het model zo opgezet dat waarden niet worden vastgehouden of ergens worden vastgelegd. Als je het model sluit, zijn de gegevens ook verdwenen. Wel kunt je, als je klaar bent met het invullen, een pdf van het ingevulde scenario aan jezelf mailen en vervolgens op je eigen computer opslaan. Dit doe je door op het pdf-icoontje rechts bovenin de pagina te drukken.

Gesprek over honorering of salaris tandartsen in de praktijk

Vanwege de diversiteit in praktijkvoering is het voor de KNMT onmogelijk om adviezen te geven over generieke honoreringspercentages voor medewerkers. Om de discussie te faciliteren kun je met het praktijkkostenmodel gezamenlijk het gesprek voeren om goede afspraken te maken over de hoogte van het salaris op basis van objectieve criteria zoals de te realiseren omzet en algemeen gangbare kosten in de praktijk.

Zo werkt het invullen

Het praktijkrekenmodel is interactief en op diverse manieren word je gevraagd informatie te geven. Dit kan door het aanvinken van een optie, het ingeven van getallen of het schuiven op een balkje. Getracht is om het je zo makkelijk mogelijk te maken. De laatste pagina geeft je de mogelijkheid om met het resultaat van het ingevulde scenario te werken. Vergeet niet om het blokje Activeer de balken aan te vinken.

Verdere instructies:

 • navigeren met de pijlen links en rechts (en pijltjestoetsen op het toetsenbord)
 • terug naar startpagina linksboven
 • onder i staat nadere toelichting en of belangrijke informatie over de uitwerking van financiële informatie
 • klik dicht met kruis rechtsboven, de waarden zijn dan verwerkt/ingesteld in het model

Ga naar de tool

Disclaimer

Het praktijkrekenmodel is een product van de KNMT. Hoewel bij het ontwikkelen van dit hulpmiddel zorgvuldig is gehandeld, is de uitkomst algemeen en niet specifiek voor uw praktijk. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden, ook als ze mede zijn gebaseerd op de uitkomsten van het model. Het intellectueel eigendom van het praktijkrekenmodel berust bij de KNMT. Publicatie of gebruik is uitsluitend voorbehouden aan leden van de KNMT.

praktijkvoering
personeelszaken