facebook

Over de praktijkwijzer Zorg aan kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk

De zorg aan ouderen stelt eisen aan de inrichting en organisatie van uw praktijk, aan uw aandacht en kennis en aan de samenwerking binnen het mondzorgteam. De praktijkwijzer 'Zorg aan kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk' biedt u hiervoor adviezen.

Waarom deze praktijkwijzer?

Als mondzorgverlener heeft u te maken met meer of minder kwetsbare oudere patiënten. Een patiëntengroep die met de vergrijzing verder in omvang toeneemt. Kwetsbare ouderen kenmerken zich door somatische en/of psychische aandoeningen, die zich uiten in afnemende zelfredzaamheid en mobiliteit. Verder ziet u bij hen specifieke mondproblemen, mede als gevolg van verminderde dagelijkse mondverzorging en het minder vaak bezoeken van uw praktijk. De zorg aan ouderen stelt eisen aan de inrichting en organisatie van uw praktijk, aan uw aandacht en kennis en aan de samenwerking binnen het mondzorgteam. Deze praktijkwijzer biedt u hiervoor adviezen. Deze betreffen alle niet-klinische aspecten van de zorg aan ouderen.

Praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen (pdf)

Voor wie is deze praktijkwijzer bedoeld?

De praktijkwijzer is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en hun ondersteunend team in de mondzorgpraktijk. 

Tandarts spreekt met een oudere heer

Wat is de opzet van de praktijkwijzer?

De praktijkwijzer bestaat uit vier afzonderlijke onderdelen.

A. Een actuele schets van de positie van ouderen in onze samenleving (pdf). Hierbij wordt ingegaan op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en komen enkele aspecten van hun gezondheid en mondgezondheid aan de orde.

B. Adviezen met betrekking tot de inrichting en organisatie van de zorg aan ouderen in de mondzorgpraktijk. Hierbij worden de stappen gevolgd die de patiënt doorloopt bij een bezoek aan de praktijk.

C. Enkele bijlagen met nadere toelichtingen, waarnaar in de onderdelen A en B wordt verwezen:

D. Een overzicht van de geraadpleegde literatuur (pdf), waarnaar in de onderdelen A, B en C wordt verwezen. 

Hoe is de praktijkwijzer tot stand gekomen?

De praktijkwijzer is een geactualiseerde versie van het gelijknamige document uit 2015. Ten behoeve van deze nieuwe versie is de beschikbare literatuur doorgenomen op de actuele ontwikkelingen en op nieuwe kennis en inzichten. Verder zijn deskundigen geraadpleegd via enkele ‘consultatieronden’.

De Praktijkwijzer Zorg aan kwetsbare ouderen in de Mondzorgpraktijk (2020) is tot stand gekomen met de inzet van de Commissie Praktijkwijzer:

  • mw.drs. Nelleke Bots-Van ’t Spijker (tandarts, differentiatie geriatrie)
  • drs. Ronald Goldsweer (tandarts, differentiatie geriatrie)
  • dr. Arie Hoeksema (tandarts, differentiatie geriatrie)
  • mw.dr. Claar van der Maarel-Wierink (tandarts, differentiatie geriatrie) 
  • dr. Gert-Jan van der Putten (specialist ouderengeneeskunde)
  • mw. Ellen van Schaik (beleidsadviseur NVM-mondhygiënisten; mondhygiënist)
  • dhr. Frederik Vogelzang (beleidsadviseur ONT) 

De commissie is vanuit de KNMT ondersteund door dr. Brigitte van Dam (beleidsadviseur Onderzoek), tevens redactie, met medewerking van Marc ten Hoor (beleidsadviseur Bijzondere Zorggroepen).

De praktijkwijzer is ontwikkeld door de KNMT en wordt onderschreven door NVM-mondhygiënisten en ONT. Deze organisaties vormen tevens de partijen binnen De Mond Niet Vergeten!

Direct vanaf uw telefoon naar de praktijkwijzer

Wilt u deze praktijkwijzer altijd bij de hand hebben? Zet hem dan à la een app in het beginscherm van uw telefoon. Dat doet u zo: 

Iphone Android
Praktijkwijzer ouderen als app op je Iphone
Praktijkwijzer ouderen als app op je Android-telefoon
  • Iphone: ga op uw mobiel naar www.knmt.nl/pwouderen. Klik midden onderin op het 'Delen'-symbool en kies voor 'Zet op beginscherm'.
  • Android: ga op uw mobiel naar www.knmt.nl/pwouderen. Klik rechts bovenin op het 'stippenmenu' en kies 'Toevoegen aan het startscherm'.

Overzichtspagina praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen

ouderen