Filters

Patiëntendossier opvragen

Als patiënten hun patiëntendossier opvragen, wat wordt er dan van u verwacht? Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Is de tandarts verplicht het patiëntdossier te geven, inclusief verwijzers en vorige behandelaars?

Op u als tandarts rust een dossierplicht (art. 7:454 BW). Wat hoort er in het dossier: alles wat voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Daarnaast alle denkbare, relevante gegevens: röntgenfoto's, labuitslagen, brieven van andere (mond)zorgverleners. Tot de stukken kunnen ook behoren het dossier dat u heeft overgenomen van de voormalige tandarts van de patiënt. Maw: het dossier kan méér omvatten dan uitsluitend door u zelf toegevoegd gegevens. En wanneer het dossier ook informatie van voorgangers bevat, dan heeft de patiënt ook daar recht op.

Tip: vraag de patiënt zijn verzoek om inzage/afschrift op schrift te stellen en voeg zijn verzoek inclusief uw eventuele reactie toe aan het dossier.
Tip: persoonlijke werkaantekeningen maken geen onderdeel uit van het dossier, deze moet u dus op een andere plaats vastleggen, zodat het dossier afgedrukt kan worden zonder deze aantekeningen.

Hoe lang mag een tandarts erover doen om in te gaan op het verzoek?

Op grond van de AVG dient u ‘onverwijld’ aan zo’n verzoek te voldoen, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Ook wanneer u niet (helemaal) aan het verzoek van de patiënt tegemoet kan komen, moet u dat binnen een maand onderbouwd aan de patiënt laten weten. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en eventueel het aantal verzoeken van deze patiënt, kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Informeer de patiënt dan wel binnen een maand dat u deze extra tijd nodig hebt.

De patiënt heeft een recht op inzage én op afschrift van het dossier (art. 7: 456 BW en art. 15 AVG). De wet noemt een uitzondering: het verstrekken van inzage/afschrift doet u niet wanneer dat noodzakelijk is om de privacy van iemand anders te beschermen. Dan mag u de patiënt weigeren om een bepaald gedeelte van zijn of haar dossier in te zien of daar een afschrift van te verstrekken.

Mag een tandarts kosten in rekening brengen?

Voor het verstrekken van inzage, dus een blik in het dossier in aanwezigheid van u of een assistente, kunt u géén kosten in rekening brengen.
Hetzelfde geldt als een patiënt een afschrift, dus kopie, van zijn patiëntendossier wil hebben. Met de komst van de AVG mag u hier niet langer kosten voor in rekening brengen. Wel mag u een redelijke vergoeding vragen als een patiënt om extra kopieën vraagt.

Total votes: 38