Filters

Chirurgische ingrepen in de mondholte (module 11)

In deze module krijgt u inzicht in de werkwijze met steriel instrumentarium op de werktablet bij chirurgische ingrepen in de mondholte.

De chirurgische ingrepen zijn verdeeld in in CH-1 (chirurgie met een hoog risico) en CH2 (chirurgie met een laag risico). Een extractie valt nu onder CH-2-chirurgie.

Om u zoveel mogelijk te ondersteunen bij de implementatie van de herziene richtlijn Infectiepreventie, behandelen we periodiek een module uit de richtlijn. De KNMT biedt diverse tools voor de implementatie van de richtlijn, die u ook per module kunt raadplegen. We adviseren u om de modules samen met uw team stapsgewijs te behandelen en te implementeren.

Aanbevelingen

De herziene richtlijn is voorzien van handige, beknopte aanbevelingen. De aanbevelingen laten in het kort zien wat u geregeld moet hebben in de praktijk. Ook module 11 is samengevat in een beknopte lijst met aanbevelingen. Het is handig om deze aanbevelingen te printen en te bespreken met uw team:

Download samenvatting chirurgische ingrepen in de mondholte (pdf)

Beleid rondom het werkveld bij chirurgische ingrepen in de mondzorgpraktijk

Bij categorie CH - 1 chirurgische ingrepen in de mondholte met steriel werktablet:

 • streef naar een steriel werkveld door:
  • altijd te werken met assistentie;
  • de behandelkamer in te richten voor steriel werken;
  • operateur en assistent schone werkkleding en persoonlijke  beschermingsmiddelen (mondmasker en beschermingsbril) te laten dragen;
  • het gebied rondom de mond te ontsmetten met 0,12 - 0,2 % Chloorhexidine  of handalcohol en af te dekken met een steriele doek;
  • steriel instrumentarium en steriele materialen uit te leggen op een steriel  werktablet;
  • gebruik te maken van steriele handschoenen, sleeves en handgrepen;
  • voor preoperatieve handdesinfectie zie richtlijn hand hygiëne;
  • steriel water of een steriele fysiologisch zoutoplossing te gebruiken als  koeling voor roterend instrumentarium en voor het (na)spoelen van het  wondgebied.

Bij categorie CH - 2 chirurgische ingrepen in de mondholte met schoon werktablet:

 • creëer een schoon werkveld door:
  • operateur en assistent schone werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker en beschermingsbril) te laten dragen;
  • gesteriliseerd instrumentarium en materialen uit te leggen op een schoon werktablet.

Vragen uit de kennistoets

Wat weet u precies van infectiepreventie? En uw assistent of uw team?

De kennistoets is een goede manier om uw kennis over infectiepreventie te testen. Er zijn 2 digitale kennistoetsen Infectiepreventie, één voor de tandarts(specialist) en één voor de assistent.

2 voorbeeldvragen uit de kennistoets

 • De meeste infecties binnen de mondholte zijn van endogene oorsprong. Waar komen deze micro-organismen vandaan?
  A. Vanuit de mond- en keelholte van de patiënt zelf.
  B. Vanaf de huid of slijmvliezen van de behandelaar.
  C. Vanuit de omgeving van de patiënt zelf.
  D.Vanaf de huid of kleding van de patiënt zelf.
 • In de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten chirurgische ingrepen in de mondholte; CH-1 (met steriel werktablet) en CH-2 (met schoon werktablet). Welke van onderstaande ingrepen behoort tot de CH-2 ingrepen?
  A. Plaatsen van dentale implantaten.
  B. Gingiva transplantatie.
  C. Plaatsen van botankers ten behoeve van orthodontie.
  D. Flapchirurgie voor behandeling van peri-implantitis.

Voorbeeldvraag uit de kennistoets voor assistenten

Maak onderstaande zin af.

Bij categorie CH-1 chirurgische ingrepen in de mondholte ………

A. wordt gewerkt met steriel instrumentarium en steriele materialen op een steriel afgedekt werktablet.

B. wordt gewerkt met steriel instrumentarium en steriele materialen op een schoon werktablet.

C. wordt gewerkt met gesteriliseerd instrumentarium en steriele materialen op een steriel afgedekt werktablet.

D. wordt gewerkt met gesteriliseerd instrumentarium en steriele materialen op een schoon werktablet.

Total votes: 68