Filters

Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit

Hier krijgt u inzicht in de wijze van spoelen en desinfecteren van het waterleidingsysteem van de behandelunit en de manier van controle van de kwaliteit van het unitwater, om bijvoorbeeld legionella tegen te gaan.

Het water uit de behandelunit komt in contact met de slijmvliezen van de mond-keelholte van de patiënt en kan worden doorgeslikt. Geproduceerde aerosolen worden ingeademd door patiënt en mondzorgkundig team. Gecontamineerd water uit de behandelunit is om deze redenen een potentieel risico op besmetting voor patiënten en het mondzorgkundig team. Daarom is de kwaliteit van het water uit de unit een belangrijk aandachtspunt. Stilstaand water is een risico, vandaar dat er eisen zijn voor het spoelen en desinfecteren van de behandelunit en een stappenplan voor controle van de kwaliteit van het water uit de behandelunit.

Aanbevelingen

Bekijk de aanbevelingen uit de richtlijn Infectiepreventie over kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit (pdf)

Stappenplan controle unitwater

  1. Maak een risico-inventarisatie en stel een beheersplan op.
  2. Controleer de behandelunit op aerobe waterbacteriën bij 22 °C.
  3. Lager dan 100 KVE per ml? Controleer na 6 maanden opnieuw.
  4. Hoger dan 100 KVE per ml? Tref maatregelen tot de norm is bereikt.
  5. Hoger dan 10.000 KVE per ml? Controleer op aanwezigheid legionellabacteriën. Tref maatregelen tot de norm is bereikt.

Download stroomschema waterkwaliteit (pdf)

Waterkwaliteit artikel uit het Nederlands tandartsenblad (pdf)

Zelf unitwater testen: zo werkt dat

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Stap voor stap: zelf unitwater testen

Total votes: 23