Filters

Klinische praktijkrichtlijnen

Hier vindt u een overzicht van klinische praktijkrichtlijnen en adviezen, bedoeld om tandartsen te helpen bij het behandelen van hun patiënten. 

U vindt 3 soorten hulpmiddelen in dit overzicht:

  1. De door het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) ontwikkelde klinische richtlijnen. Dit zijn mondzorgbreed geaccepteerde professionele standaarden. Ze zijn vetgedrukt. Deze klinische richtlijnen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn erop gericht om het medisch handelen van tandartsen doeltreffend en doelmatig te laten verlopen. In Nederland is het Kennisinstituut Mondzorg verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit soort mondzorgbrede klinische richtlijnen waarin de professionele standaard wordt vastgelegd. KNMT is samen met ANT en de federatie van wetenschappelijke verenigingen FTWV de oprichter van KIMO.
  2. De door de KNMT gemaakte of geautoriseerde klinische richtlijnen. Deze zijn gemarkeerd met een *.
  3. Richtlijnen, gedragsregels, standaarden en adviezen van andere organisaties. De KNMT kan geen verantwoordelijkheid voor de inhoud nemen maar biedt ze ter inzage aan.

Klinische praktijkrichtlijnen, standaarden en adviezen

  • Jeugdigen (mondzorg voor jeugdigen; pdf; NMT, NVVK, CBO e.a., 2012) * - wordt herzien door KIMO - Bekijk ook: hulpmiddelen

Heeft u een opmerking over dit overzicht of wilt u graag een richtlijn toevoegen? Neem contact op met de KNMT.

Total votes: 8