Filters

Overige tarieven MKA-chirurgie per 2021

Zijn de overige tarieven MKA-chirurgie per 2021 herijkt?

Antwoord

Er is geen sprake van een integrale herijking van de MKA-chirurgische tarieven per 2021. Er zijn te veel en te grote problemen geconstateerd in de aangeleverde kostprijzen door ziekenhuizen en umc’s. Zo is er te veel spreiding die niet verklaard kan worden. Wel zijn alle tarieven MKA-chirurgie 2021 voorzien van een indexering van 3,56 %.

De nieuwe consulten (234001, 234002, 234004) zijn voorzien van een nieuw consulttarief (zie ‘Nieuwe consulten MKA-chirurgie per 2021’. Een achttal nieuwe MKA-chirurgische verrichtingen is uiteraard ook voorzien van een tarief (zie ‘Nieuwe verrichtingen MKA-chirurgie per 2021’).

Per 2021 is  daarnaast sprake van een gerichte herijking van de dagverpleging MKA-chirurgie (231901) en het tarief van de verpleegdag MKA-chirurgie (231902).

Dit is het resultaat van overleg tussen KNMT en NZa. Voor de tariefberekening zijn door ziekenhuizen kostprijzen aangeleverd (2018). Deze zijn beoordeeld aan de hand van een aantal eerder opgestelde criteria, zoals een minimaal aantal bestede minuten specialistentijd (10 minuten) en een maximaal aantal minuten specialistentijd (40 minuten) en een uurtarief van ongeveer € 180,-. De kostprijzen van deze prestaties zijn hierop getoetst.

Code & officiële omschrijving

Tarief 2021

(inclusief indexatie)

 

231901: Dagverpleging kaakchirurgie

€ 408,69

231902: Verpleegdag kaakchirurgie

€ 568,45 

Verder heeft de KNMT de NZa verzocht voor de volgende acht MKA-chirurgische verrichtingen een herijking door te voeren. Voor deze acht verrichtingen heeft de KNMT in februari 2020 een inhoudelijke kostprijsonderbouwing aangeleverd.

De NZa heeft besloten om deze acht MKA-chirurgische verrichtingen ook te herijken per 2021. Dit is door de NZa verwerkt in de B-release (RZ21B) van het najaar 2021.

Code & officiële omschrijving

Tarief 2021

(inclusief indexatie)

 

234050: Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief    eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).

€ 281,18

234211: Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus.

€ 798,06

234222: Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.

€ 3073,22

234223: Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.

€ 3042,23

238041: Behandeling van fracturen, per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven.

€ 1096,95

238042: Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur.

€ 2469,79

238044: Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur.

€ 2333,33

234093: Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.

€  306,54

Verder hebben de KNMT/NVMKA nogmaals gepleit voor een apart kostprijsonderzoek van de oncologische producten. Hiervoor zal binnenkort ook een officieel verzoek worden ingediend.