Thema 3: tarieven MKA-chirurgie 2019

Vraag: Hoe zijn de tarieven MKA-chirurgie 2019 tot stand gekomen?

Antwoord

De NZa heeft besloten de tarieven voor 2019 niet aan te passen op basis van nieuw kostprijsonderzoek. De tarieven 2018 zullen wel geïndexeerd worden. De prijsindex voor 2019 is vastgesteld op 3,75%.

Toelichting

De indexering van de tarieven van DBC-zorgproducten en overige zorgproducten voor een bepaald jaar is gebaseerd op de voorcalculatie van datzelfde jaar (t) en de nacalculatie van het jaar ervoor (t-1). Daarbij wegen de materiële kosten voor een derde deel mee, en de loonkosten voor twee derde.

Regels voor deze berekeningen zijn vastgelegd in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ en de beleidsregel ‘Calculatieschema’. Op basis hiervan is het indexpercentage door de NZa voor de tarieven MKA-chirurgie 2019 vastgesteld op 3,75%.

Recente indexcijfers voor de zorgproducten MKA-chirurgie

2015 1,15%
2016 0,26%
2017 1,92%
2018 2,87%
2019 3,75%