Visitatie

Met KNMT-Praktijkvisitatie voor de mondzorg kunt u op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces.

 • Weet u waar u staat met de zorgverlening in uw praktijk?
 • Bent u zeker van de door u geleverde kwaliteit?
 • Weet u welke onderwerpen het eerst aandacht vragen?

Meerdere varianten, focus op inhoud

Voor de uitvoering van visitatie heeft u diverse mogelijkheden. U kunt kiezen uit

 • IQual visitatie;
 • praktijkvisitatie volledig uitbesteden;
 • of ook zelf mee visiteren.

Binnen deze varianten wordt gewerkt met dezelfde vragenlijsten.

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

 

Visitatie: voor collega’s, door collega’s

De door KNMT of NVM-mondhygiënisten opgeleide collega-tandartsen voeren als hoofdvisiteur de Praktijkvisitatie voor de mondzorg uit. Zij doen dit samen met een collega wiens eigen praktijk is aangemeld voor visitatie. Echte professionals dus, met wie u tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunt gaan, en die u praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, inspirerend, stimulerend, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor de praktijkvoering.

Ook voor tandarts-medewerkers en mondhygiënisten

Praktijkvisitatie voor de mondzorg is gericht op de praktijk. Wanneer een praktijk deelneemt aan visitatie, kunnen alle in de praktijk werkzame tandartsen en mondhygiënisten meedoen. Ieder van hen mag de coördinerende rol vervullen en de visitatie in een andere praktijk op zich nemen. De visitatie van mondhygiënisten wordt uitgevoerd door collega-mondhygiënisten . Zij zijn opgeleid tot hoofdvisiteur. Deze opleiding wordt verzorgd door KNMT en NVM-mondhygiënisten gezamenlijk.

Goed om te weten

Deelname aan visitatie kan een goede voorbereiding zijn om uw praktijk in een later stadium te laten certificeren. Bovendien ontvangen visiteurs voor de visitatie KRT-punten (of in het geval van mondhygiënisten KRM-punten). Voor een inschrijving in het KRT is deelname aan visitatie één van de normen. U moet deze dan eens in de vijf jaar laten uitvoeren. Aan de uitkomsten van de visitatie verbindt het KRT vooralsnog geen consequenties.

Kosten

De kosten van deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg zijn:

 • Praktijkvisitatie met 1 tandarts of mondhygiënist € 900.
 • Prijs per extra deelnemende tandarts € 200.
 • Prijs per extra deelnemende mondhygiënist € 150.
 • Niet-leden van de NVM betalen € 150 extra.
 • Bij de prijs is inbegrepen dat een van de tandartsen of mondhygiënisten als visiteur optreedt bij een andere praktijk.
 • U kunt ook besluiten om uw plek te laten invullen door een visiteur van de KNMT of NVM. In dat geval brengen wij u additioneel, per visitatie, € 500 (per tandarts) of € 350 (per mondhygiënist) in rekening.
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw.

Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft u een goed beeld van uw praktijk. U weet wat u kunt doen om van goed, beter te maken. U voldoet bovendien aan één van de registratie-eisen van het KRT of het KRM. De resultaten van de KNMT Praktijkvisitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerde praktijk.

Aanmelden visitatie voor de mondzorg

Meld u online aan voor praktijkvisitatie

Meer informatie

Twijfelt u over deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg? Vul dan de vertrouwelijke vragenlijst in voor meer inzicht én een persoonlijk adviesgesprek.

Bekijk de KNMT Brochure over praktijkvisitatie (pdf)

Heeft u nog vragen? Stel ze via visitatie@knmt.nl of neem contact op met NVM-mondhygienisten.

Total votes: 6