Filters

Overeenkomsten zorgverzekeraars 2019 en 2018

 

Verzekeraar

Overeenkomst

KNMT-analyse

Menzis

2019

Menzis Zorginkoopbeleid Mondzorg 2019 - versie 1 juli 2018 (pdf)

Menzis Uniforme Declaratieparagraaf Mondzorg 2019 (pdf) 

 

 


 

2018

Menzis inkoopbeleid mondzorg 2018 (pdf)

Voorbeeldmodule Implantologie bovenkaak en meer dan 2 onderkaak 2018 (pdf)

Voorbeeldmodule 2 implantaten onderkaak 2018 Menzis (pdf)

Bijlage module prothetiek 2018 Menzis (pdf)

Voorbeeldmodule Prothetiek 2018 Menzis (pdf)

2019

Menzis inkoopbeleid 2019 reactie KNMT (pdf)
 

Menzis Module Implantologie bovenkaak en onderkaak 2019 reactie KNMT (pdf)

Menzis Module Implantologie voor bovenkaak 2019 Bijlage 1 reactie KNMT (pdf)


Menzis Module 2 implantaten onderkaak 2019 reactie KNMT (pdf)

Menzis Module 2 implantaten onderkaak 2019 bijlage 1 reactie KNMT (pdf)
 

2018

Analyse inkoopbeleid Menzis 2018 (docx)

KNMT informatie bij Menzis modules 2018 (docx)

Zilveren Kruis

2019

Zilveren Kruis zorginkoopbeleid mondzorg 2019 (pdf)

2018

Zilveren Kruis verlengt de overeenkomsten voor conventionele - en implantaatgedragen protheses stilzwijgend.

Contracteerbeleid protheses implantaten 2017 (pdf)

Overeenkomst volledige en klikprotheses tandarts (pdf)

Voorwaarden overeenkomst protheses implantaten (pdf)

Zilveren Kruis inkoopbeleid mondzorg 2018 (pdf)

2019

Reactie KNMT bij Zilveren Kruis zorginkoopbeleid mondzorg 2019 (pdf)

2018

KNMT informatie over Zilveren Kruis contracteerbeleid prothesen en implantologie (docx)

Analyse inkoopbeleid Zilveren Kruis 2018 (docx)

VGZ

2019

-

2018

VGZ inkoopbeleid mondzorg 2018 (pdf)

2017

VGZ overeenkomst tandprothetische zorg op implantaten 2017 (pdf)

 

2019

KNMT commentaar bij het VGZ inkoopbeleid implantologie 2019 (pdf, inloggen)

2018

Analyse inkoopbeleid VGZ 2018 (docx)

2017

Model-samenwerkingwerkingsovereenkomst tandarts-kaakchirurg inzake implantologie (docx)

Reactie KNMT overeenkomst tandprothetische zorg op implantaten 2017 (docx)

Stappenplan voor de tandarts: VGZ implantologie

Stappenplan voor de kaakchirurg: VGZ implantologie

CZ

2019

CZ zorgovereenkomst Tandprothetiek (pdf)

CZ inkoopbeleid mondzorg 2019 (pdf)

2018

CZ inkoopbeleid mondzorg 2018 (pdf)

Overzicht declaratiemogelijkheden mondzorg CZ (docx)

Checklist machtigingsaanvragen mondzorg (pdf)

Betalingsvoorwaarden niet-gecontracteerden (pdf)

Deel I praktijkgebonden deel overkappingsprothese op implantaten tandartsen 2018-2020 (pdf)

Bijlage 1 bij deel I overkappingsprothese op implantaten 2018 (pdf)

Deel II algemeen deel overkappingsprotheses op implantaten 2018-2020 tandartsen (pdf)

2019

Reactie van de KNMT bij CZ zorgovereenkomst Tandprothetiek (pdf)

Reactie KNMT bij CZ zorginkoopbeleid mondzorg 2019 (pdf)

2018

Analyse inkoopbeleid CZ 2018 (docx)

Overeenkomst implantologie 2018 (KNMT-informatie volgt)

KNMT informatie bij CZ zorgovereenkomst Gewoon Gaaf 2017 (docx)

KNMT informatie bij CZ betalingsvoorwaarden rechtstreeks declareren 2017 (docx)

KNMT analyse CZ overeenkomst overkappingsprothese op implantaten 2018-2020  (docx)

Caresq zorginkoop

2018

Inkoopbeleid zorginkoop mondzorg Caresq 2018 (pdf)

Zorginkoopbeleid Caresq 2018 (pdf)

Algemene inkoopvoorwaarden Caresq (pdf)

Zorgovereenkomst implantologie concept Caresq 2018 (pdf)

Op basis van opmerkingen vanuit de KNMT is de overeenkomst implantologie aangepast.

Prestaties en tarieven implantologie concept Caresq 2018 (pdf)

2018

KNMT analyse Caresq inkoopbeleid mondzorg en zorgovereenkomst implantologie zorg 2018 (docx)

Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ Zorgverzekeraar (via VRZ-Zorginkoop)

2018

VRZ zorginkoopbeleid 2018 (pdf)
VRZ Mondzorg zorginkoopbeleid 2018 (pdf)
VRZ algemene Inkoopvoorwaarden Eerste Lijn mondzorg met uniforme bepalingen 2018 (pdf)

2018

KNMT reactie op VRZ zorginkoopbeleid algemeen en mondzorg 2018 (docx)

KNMT reactie op VRZ algemene inkoopvoorwaarden Eerste Lijn mondzorg met uniforme bepalingen (docx)

 

Zorg en Zekerheid

2018

De voor 2017 aangeboden Zorgovereenkomsten "Ketenzorg implantologie" en "Gebitsprothesen op implantaten door tandartsen" worden stilzwijgend verlengd voor 2018.

Zorg en Zekerheid overeenkomst ketenzorg implantologie (pdf)

Zorg en Zekerheid overeenkomst conventionele gebitsprothesen tandarts tandprotethicus (docx)

2018

KNMT informatie bij zorgovereenkomst ketenzorg implantologie en gebitsprothesen op implantaten (docx)

KNMT informatie bij zorgovereenkomst conventionele gebitsprothese 2018 (docx)

DSW

- -