Commentaarronde Radiologie

21 september 2016

De commentaarronde voor het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS) is begonnen. De ronde is er omdat het huidige Besluit Stralingsbescherming niet meer volstaat: er komt een Euratomrichtlijn aan die grote wijzingen met zich meebrengt.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming werkt samen met de Nederlandse overheid aan de voorbereidingen voor de implementatie van deze Europese richtlijn 2013 / 59 Euratom. In februari 2018 moet de Euratomrichtlijn omgezet worden in nationale wet- en regelgeving. Doel is om personeel, patiënt en de bevolking in het algemeen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van ioniserende straling.

Veranderingen

Eén van grote wijzigingen is dat het aantal taken van de coördinerend deskundige wordt uitgebreid. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de afspraken die de praktijkhouder en de betrokken deskundige maken, uitgebreid moeten worden. Daarnaast vervalt de jaarlijkse meldingsplicht voor röntgentoestellen. Deze wordt waarschijnlijk vervangen door een registratieplicht.

14 oktober

Met het commentaarformulier kunt u reageren op de consultatieversie die er nu ligt. Dat kan tot 14 oktober. Hierna bundelt de KNMT alle commentaren en geeft dit aan de overheid.

Reageer!

Documenten consultatie:

Ga naar de Bbs artikelen consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs artikelsgewijze toelichting consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs nota van toelichting consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs transponering consultatieversie (pdf)

 

 

 

 

 

 

0 reacties op Commentaarronde Radiologie