Radiologie

Met ingang van 6 februari 2018 is het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking getreden. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee en daarom heeft de KNMT de richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 herzien.

Wat moet u als tandarts weten en regelen? 

Tijdens het webinar op 10 oktober komt u alles te weten over de wijzigingen die de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie met zich mee brengt. Ook kunt u uw vragen stellen, zodat u goed geinformeerd kunt starten met de implementatie.

Voor het achteraf bekijken van de webinar ontvangt u geen KRT-punt. 

Spreker

Het webinar wordt gegeven door Erwin Berkhout:

Dr. Erwin Berkhout behaalde in 1998 zijn tandartsdiploma en promoveerde in 2007 in de orale radiologie. In 2009 voltooide hij de opleiding tot coördinerend stralingsdeskundige. Sinds 2013 is hij sectievoorzitter van de sectie Orale Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast voert hij een algemene tandartspraktijk in Loosdrecht. Hij is voorzitter van de ''Radiation Protection committee'' van de European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR).