Richtlijnen mondzorg

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten. Sommige richtlijnen zijn opgesteld door de KNMT, sommige door andere organisaties van zorgprofessionals en sommige door de KNMT in samenwerking met andere organisaties van zorgprofessionals.

Bent u lid van de KNMT? Log dan in zodat u ook gebruik kunt maken van alle hulpmiddelen bij de richtlijnen.

Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken

2016 — Geautoriseerd
Richtlijn elektronisch voorschrijven recepten

2013 —
Richtlijn Antibioticaprofylaxe bij patiënten met een gewrichtsprothese

2016 — Definitief
Praktijkwijzer WGBO in de praktijk

2006 — Definitief
Advies Droge mond

2007 — Definitief
Advies fluoride

1998 — Definitief
Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk

2015 — Definitief
Richtlijn Periodiek mondonderzoek

2007 — Definitief
Standpunt Toepassing van rimpelvulmiddelen (fillers) en botulineneurotoxine (botox)

2013 — Definitief
Standpunt CBCT in de mondzorg

2012 — Definitief
Notitie Beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst

2012 — Definitief
Advies Preventie fissuurcariës

2012 — Definitief
Advies Cariëspreventie

2011 — Definitief
Advies Tongreinigen

2006 — Definitief
Advies Preventie van wortelcariës

2003 — Definitief
Advies Erosieve gebitsslijtage

2014 — Definitief
KNMT-Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

2016 — Definitief
Protocol Parodontale diagnostiek en behandeling

2012 — Definitief
Richtlijn Endodontologie

2006 — Definitief
Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten

2008 — Definitief
Richtlijn Tandheelkundige radiologie

2015 — Definitief
Richtlijn Radiation protection: Cone Beam CT for dental and maxillofacial radiology

2011 — Definitief
Praktijkrichtlijn Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus

2007 — Definitief
Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren

2012 — Definitief
Praktijkrichtlijn Second opinion

2004 — Definitief
Richtlijn Patiëntendossier

2014 — Definitief
Praktijkrichtlijn Verticale verwijzing

2003 — Definitief
Praktijkrichtlijn Horizontale verwijzing

2002 — Definitief
Advies Preventie bacteriële endocarditis

2008 — Definitief
Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

2007 — Definitief
Acta-Richtlijn: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

2012 — Definitief
Richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

2014 — Concept
Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

2012 — Definitief
Richtlijn Geïmpacteerde, klachtenvrije derde molaar in de onderkaak

2007 — Definitief

Richtlijn mondholte orofarinxcarcinoom (pdf)

2004 — Definitief

Praktijkrichtlijn Tandletsel

2010 — Definitief