Meldcode kindermishandeling

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is aangevuld met een afwegingskader. Dit afwegingskader helpt tandartsen met het maken van een beslissing om wel of niet te melden. Het gebruik van dit afwegingskader is per 1 januari 2019 verplicht, maar u kunt het nu al gebruiken.
Gedurende bijeenkomst wordt u geheel bijgepraat over de wijzigingen en toevoegingen in de meldcode. Ook leggen wij u uit hoe de code toe te passen.

Programma

18.00 uur Ontvangst met broodjes
19.00 uur Lezing over:
• Kennis over de meldcode
• Kennis over het afwegingskader
• Overleg met een collega, advies vragen aan Veilig Thuis
• Herkennen van mishandeling, meer specifiek tandheelkundige verwaarlozing, bijzondere groepen slachtoffers van huiselijk geweld
20.00 uur Pauze
20.30 uur Het gesprek met de patiënt of diens ouders
21.30 uur Einde bijeenkomst
 

Meer informatie over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Brochure KNMT meldcode Kindermishandeling. (pdf).


Kosten en data

KNMT-leden
- IQual-leden: gratis
- Niet IQual-leden: € 50,- */**

Niet KNMT-leden
- € 145,- 

Cursusleider

Margot de Groot - Nievaart
Tandarts-pedodontoloog erkend door de NVvK

Margot is afgestudeerd als tandarts in 1983 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij heeft datzelfde jaar  een praktijk overgenomen in Ermelo. Naast het werken in de algemene praktijk werkte ze als tandarts in een psychiatrisch ziekenhuis in Ermelo. In 1998 startte zij met de opleiding Kindertandheelkunde aan het ACTA. Na het afronden van deze opleiding heeft zij sinds 2002 een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde wederom in Ermelo. Vanaf 2016 is de praktijk voor tandheelkunde overgenomen, waaronder de verwijspraktijk voor kindertandheelkunde, door Dental Clinics.

Vanuit een brede ervaring uit de praktijk gecombineerd met de zorg om kinderen heeft zij zich verdiept in het werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Zij heeft verschillende bestuurlijke ervaringen waaronder bestuurslid en later voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde.

Zij heeft in diverse commissies gezeten van de KNMTen is actief betrokken bij de totstandkoming van de eerste Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de tandheelkunde. In 2010 is Margot betrokken bij de herziening van de meldcode, het afwegingskader meldcode en huiselijk geweld en zit op dit moment in de werkgroep actualisatie meldcode van de KNMT.

Gert-Jan van der Putten
Na een carrière als ondernemer in de ICT, begon hij in 1991 aan de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 1999 tot 2001 volgde hij de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Van 2002 tot 2005 was hij lid van het hoofdbestuur van Verenso. Hij is co-auteur van de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen die in 2007 is verschenen. Sinds 2006 is hij verbonden als onderzoeker aan de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen en lid van het Belgisch Nederlands Consortium Onderzoek Mondgezondheid Ouderen (BENECOMO). 

In december 2011 promoveerde hij op het proefschrift Poor oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people. Hij heeft verschillende prijzen behaald voor zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Gerodontologie en publiceert regelmatig over dit onderwerp.