Filters

Zorgverzekeraars en NZa, dit zit er achter

Datum en locatie

Donderdag 21 november 2019 - 19.00 t/m 21.30 uur - KNMT Utrecht - Meld u hier aan

Een uur voorafgaand aan de cursus staat er een broodbuffet klaar. U kunt zich hiervoor kosteloos aanmelden op het inschrijfformulier.

Inhoud cursus

Als tandarts(specialist) behandelt u veel patiënten met verschillende zorgbehoeften en –wensen. Na de behandeling werkt u het dossier bij en als de behandeling is afgerond declareert u de verrichte prestaties rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt.

Bovenstaande handelingen voert u ongetwijfeld vele keren per dag uit. De ene dag wat meer bij veel periodieke controles in uw rooster, de andere dag wat minder bij grotere behandelingen. Behandelingen waarvoor u mogelijk vooraf toestemming nodig heeft van de zorgverzekeraar van uw patiënt.

Zorgverzekeringswet en Wet Marktordening Gezondheidszorg

U heeft dagelijks te maken met de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Maar waar zorgen deze wetten nu eigenlijk precies voor? En welke taken en plichten brengen zij met zich mee voor u als tandarts. En welke voor de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Jos Bakker, seniorbeleidsadviseur Structuur en Financiering van de KNMT neemt u mee achter de schermen van de zorgverzekeraars en de toezichthouders en geeft je inzicht in:

  • Zorgplicht
  • Zorginkoop
  • Machtigingen
  • Controles door zorgverzekeraars
  • Tariefbeschikking  en beleidsregels
  • Toezicht en verantwoording

Voor wie?

Deze interactieve training is bedoeld voor tandarts(specialist) en praktijkmanagers die meer inzicht willen hebben in de (totstandkoming van) wet- en regelgeving die bijdragen aan toegankelijke en betaalbare mondzorg en de taken en verplichtingen van diverse stakeholders. Ervaart u (regelmatig) problemen bij het declaratieproces of bij het aanvragen van machtigingen? Hoe gaat u om met een controle door een zorgverzekeraar? Na deze training kent u de achtergronden en  aandachtspunten en weet u wat er nodig is om het declaratieproces soepel te laten verlopen.

Over Jos Bakker

Jos Bakker is al lange tijd werkzaam in de mondzorg en houdt zich met name bezig met de financiële aspecten, tarieven en de beleidsregels vanuit de NZa en de taken en bevoegdheden van de zorgverzekeraars. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) spelen daarbij een belangrijke rol. In deze wetten en hun nadere regelgeving worden veel zaken geregeld. Zaken waarmee de tandarts in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft.
Sinds 2018 werkt Jos bij de KNMT als senior beleidsadviseur Financiering en Kwaliteit. Vanuit deze functie deelt hij graag zijn kennis met tandartsen, die daarmee extra informatie en inzicht krijgen dat van belang is in hun dagelijkse werk.

 

Kosten

KNMT-leden
Medewerker uit de praktijk* van KNMT-lid

€ 50,-
€ 50,-
Niet KNMT-leden
Medewerker uit de praktijk* van niet KNMT-lid

€ 145,-
€ 145,- 

* Medewerker uit de praktijk: praktijkmanager, mondhygiënist en preventie-, balie-, tandarts- assistent.

Aanmelden

Meer informatie: Neem contact op via academy@knmt.nl of 030 - 60 76 370