Vroegsignalering bij slijmvliesafwijkingen

Tandartsen komen in de dagelijkse praktijk soms patiënten tegen met afwijkingen rondom of in de mond. De ene keer ervaart de patiënt hierdoor zelf al klachten, de andere keer (nog) niet. Het stellen van een duidelijke diagnose op grond van de geconstateerde afwijkingen kan lastig zijn. Tegelijkertijd is het wel van belang om adequaat te handelen - door bijvoorbeeld de patiënt op tijd te verwijzen.

Onderstaande folder is bedoeld om u te ondersteunen in het nemen van de juiste vervolgstappen. U leest over de meest voorkomende klinische afwijkingen in het slijmvlies en de bijbehorende kenmerken. Hierdoor krijgt u enkele handvatten om de afwijking nog onder controle te houden of direct te verwijzen naar een MKA-arts (mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie).

Deze brochure wordt momenteel herzien.