Werkgeverssubsidie voor opleiding tandartsassistenten verlengd

19 juli 2018

De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan, zo heeft het kabinet besloten. Werkgevers kunnen door het besluit ook voor het studiejaar 2018-2019 subsidie ontvangen voor het in dienst nemen en begeleiden van mbo-studenten, zoals tandartsassistenten in opleiding.

Hoewel het besluit werkgevers duidelijkheid geeft voor de korte termijn, is het nog onduidelijk óf en in welke vorm de subsidieregeling na 2019 wordt voortgezet. Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend of de regeling ook op de lange termijn wordt ondersteund. 

Aanvraag indienen tot 17 september 2018

Subsidieaanvragen worden achteraf ingediend. Voor het studiejaar 2017/2018 is de aanvraagperiode nu geopend. Werkgevers die in het afgelopen jaar een tandartsassistente in dienst hebben gehad terwijl deze een BBL-opleiding volgde, kunnen daarom tot en met 17 september 2018 17.00 uur hun aanvraag indienen.

Financiële stimulans

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de subsidieregeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren meer leerbanen te creëren en is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student. De subsidieregeling staat los van het Stagefonds Zorg. Deze twee kunnen ook worden gecombineerd.

Ook tandarts-praktijkhouders profiteren van de regeling als zij een tandartsassistent in opleiding aannemen. Zo ontvangt de praktijkhouder maximaal € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar. Voorwaarde is dat de tandartsassistent een erkende mbo-opleiding volgt in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). BBL is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van het bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt.

Er bestaan nog andere fondsen en regelingen die het aantrekkelijk maken een tandartsassistent in opleiding aan te nemen. Bekijk hier de mogelijkheden

Diploma dringend gewenst

Vanaf 1 september 2018 vindt de KNMT het dringend gewenst dat tandartsen alleen nog maar nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten aannemen als zij in het bezit zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent. Als alternatief kunnen zij een ongediplomeerde assistent aannemen die bij aanvang van het dienstverband met een mbo-opleiding begint.

De opleiding van tandartsassistenten staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is. Tandartsartsen hebben hierdoor moeite om mbo-opgeleide tandartsassistenten te vinden.

Meer weten

Voor tandarts-praktijkhouders die stage- of opleidingsplaatsen aanbieden bestaan arbeidsrechtelijke en fiscale bepalingen die het in dienst nemen van een tandartsassistent in opleiding aantrekkelijk maken. Meer weten over het aannemen van een gediplomeerde tandartsassistent per 1 september 2018

Total votes: 13

0 reacties op Werkgeverssubsidie voor opleiding tandartsassistenten verlengd