Synoniemen

AVG
16 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De nieuwe privacywetgeving regelt niet alleen de wijze waarop tandartsen en tandartsspecialisten met patiëntgegevens moeten omgaan, maar heeft ook gevolgen voor tandartsen en tandartsspecialisten die tevens werkgever zijn. Zo worden onder meer de privacyrechten van werknemers uitgebreid en rust er op de werkgever een vergaande informatie- en registratieplicht. Waar moet u aan denken?

09 mei 2018

Het is zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaann. Bent u al helemaal klaar of is er nog werk aan de winkel? Test het in deze quiz! De antwoorden vindt u onderaan deze pagina. 

08 mei 2018

Veel tandartsen krijgen momenteel een brief van het bedrijf Veeva. Het bedrijf legt daarin uit welke gegevens zij van hen bijhoudt, met wie ze die deelt en waarom dat volgens Veeva gerechtvaardigd is. De KNMT zoekt momenteel uit of de ontvangers van de brief actie moeten ondernemen.

04 mei 2018

Bent u al klaar voor de komst van nieuwe privacywetgeving? De KNMT Academy organiseert de komende tijd extra workshops over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

25 april 2018

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Veel tandartsen bereiden zich daar al op voor. Lees de antwoorden op 5 vragen die de KNMT de afgelopen tijd kreeg.

26 maart 2018

De KNMT Academy organiseert extra workshops over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op dinsdag 3 april in Tilburg, vrijdag 13 april in Utrecht en 4 mei in Zwolle.

19 februari 2018

"Europa. Best Belangrijk." Dat was jaren geleden de slogan van een publiekscampagne over de betekenis van de Europese Unie. Voor de Nederlandse mondzorg klopt dat in elk geval. Via de Council of European Dentists oefent de KNMT invloed op het Europese beleid uit.

05 februari 2018

Er is een nieuwe versie van het KNMT model verwerkings- en datalekkenregister beschikbaar.

30 januari 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een landelijke voorlichtingscampagne over de nieuwe Europese privacywet AVG die vanaf 25 mei geldt. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet.

05 februari 2018
VOL | Rotterdam