10 mei 2019

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen als ze een transitievergoeding betalen als ze een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. De regeling gaat met terugwerkende kracht in en geldt ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

22 april 2016

Veel tandartsen blijken langer door te werken dan ze misschien een aantal jaren geleden hadden gedacht. Ook de ingangsdatum van de AOW stijgt de komende jaren naar 67 jaar. Maar is uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hier wel op aangepast? En sluit deze nog wel aan bij uw huidige inkomen?