Synoniemen

KNMT-arbeidsvoorwaardenregeling
05 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie die een werkgever betaalt afhankelijk van het soort arbeidscontract. Voor contracten met onbepaalde duur en een vast aantal uren hoeft minder premie afgedragen te worden. Werkgevers moeten wel zorgen dat ze een schriftelijk exemplaar van het contract hebben.

24 juni 2019

Op maandag 1 juli 2019 worden sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de mondzorg raken voor u op een rijtje.

18 december 2018

Wat verandert er op 1 januari 2019 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? De KNMT heeft het voor u op een rijtje gezet.

18 december 2018

In de salaristabel van de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken 2019 staat een typefout. In salarisschaal 1 (vanaf 21 jaar) staat bij periodiek 5 €2263,38. Dat moet €2236,38 zijn.

22 november 2018

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 is gereed. De regeling voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2019 geldt. Sommige onderdelen zijn met input van leden verduidelijkt. Tandarts-praktijkhouders ontvangen in de week van 26 tot en met 30 november een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen zijn alvast online te raadplegen. 

03 mei 2018

De KNMT vindt dat het concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans niet zal leiden tot een goede balans op de arbeidsmarkt. In haar reactie benadrukt de KNMT dat de voorgestelde wijzigingen een onevenwichtige uitwerking zijn van het regeerakkoord. Daarnaast leiden de wijzigingen tot een kostenverhoging, onnodige administratieve verplichtingen en wordt onvoldoende rekening gehouden met belangen van kleine werkgevers.

12 augustus 2016

Op dit moment voeren diverse verzekeraars campagne om werkgevers te wijzen op de mogelijkheid om WGA-eigenrisicodrager te worden of blijven. Als eigenrisicodrager betalen zij geen premie meer aan het UWV voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten), maar een premie aan een verzekeraar.

16 december 2015

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels over tijdelijke contracten en ontslag. Hieronder geeft de KNMT zes tips over de toepassing van de wet waarin deze regels staan, de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Ga je aan de slag als tandarts in loondienst? Dan moet je een aantal zaken regelen. De KNMT zet ze voor je op een rijtje.