Synoniemen

  • arbeidsvoorwaarden
  • KNMT arbeidsvoorwaardenregeling
24 juni 2019

Op maandag 1 juli 2019 worden sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de mondzorg raken voor u op een rijtje.

18 december 2018

Wat verandert er op 1 januari 2019 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? De KNMT heeft het voor u op een rijtje gezet.

18 december 2018

In de salaristabel van de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken 2019 staat een typefout. In salarisschaal 1 (vanaf 21 jaar) staat bij periodiek 5 €2263,38. Dat moet €2236,38 zijn.

22 november 2018

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 is gereed. De regeling voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2019 geldt. Sommige onderdelen zijn met input van leden verduidelijkt. Tandarts-praktijkhouders ontvangen in de week van 26 tot en met 30 november een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen zijn alvast online te raadplegen. 

23 april 2018

Uit overleg van de KNMT met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat tandarts-praktijkhouders doorgaans goed op de hoogte zijn van de verplichtingen omtrent vaccinatie tegen hepatitis B. Bij een controle kunnen ze echter veelal niet per individuele werknemer een vaccinatiebewijs en/of actuele HbsAg-test overleggen, iets dat de richtlijn Infectiepreventie wel voorschrijft. Wat moet u precies regelen?

29 maart 2018

Onlangs is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gewijzigd. Daardoor hebben werknemers voortaan recht op 8% vakantiebijslag op hun uitbetaalde overuren. De wet stelt ook voorwaarden aan het compenseren van overwerk in betaalde vrije tijd. De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling is hierop aangepast.

19 januari 2018

Steeds meer werkgevers willen de invoering van een vijfjaarscontract, meldt De Telegraaf. Momenteel wordt de mogelijkheid voor zo’n contract incidenteel in sommige cao’s opgenomen, na overleg tussen werkgevers en vakbonden.

23 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: 5 ZZP-tandartsen in de Ledenraad, brandbrief over de Wet langdurige zorg aan het ministerie van VWS en Noortje Trip van KNMT Ledenservice over de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.

22 november 2017

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling is hét onderwerp waarover de Ledenservice van de KNMT de meeste vragen krijgt. Wat zijn de vijf meestbevraagde onderwerpen?

17 november 2017

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2018 is verschenen. De regeling is getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en geldt per 1 januari 2018.