Synoniemen

  • arbeidsomstandighedenwetgeving
  • arbeidsomstandighedenwet
  • arboregeling
  • arbobesluit
21 juni 2018

De KNMT heeft uit het werkveld vernomen dat de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kunt u regelen?