06 februari 2019

De KNMT is op zoek naar tandartsen die hun ervaringen met mondzorg aan asielzoekers in hun praktijk willen delen. Dat kan ertoe bijdragen dat de KNMT de mondzorg aan deze groep optimaal kan ondersteunen. Betreffende tandartsen wordt gevraagd enkele vragen te beantwoorden.

30 augustus 2018

Voor mondzorgprofessionals die te maken krijgen met statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – is recentelijk de digitale folder ‘Mondzorg’ voor statushouders ontwikkeld.

12 februari 2018

Vluchtelingenwerk roept de hulp in van tandartsen bij het voorkomen van schulden bij nieuwkomers in Nederland. De vereniging constateert dat statushouders soms onvoldoende kennis hebben van hun zorgverzekering. Het risico is dat ze behandelingen laten doen, onder andere bij tandartsen, die ze eigenlijk niet kunnen betalen.

25 januari 2018

RMA Healthcare kampt met een technisch mankement aan de applicatie waarmee tandartsen de controle op verzekeringsrecht (COV) voor asielzoekers uitvoeren.

27 december 2017

De uitvoering van de regeling voor medische zorg aan asielzoeker wordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door Arts en Zorg in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar. Ze doen dat onder de naam RMA Healthcare. RMA Healthcare neemt het stokje over van Menzis/MCA.

18 juli 2017

Iedere tandarts krijgt wel eens te maken met patiënten die het Nederlands niet of niet goed machtig zijn. De KNMT zet 7 tips op een rijtje die kunnen helpen om de nadelen daarvan zo veel mogelijk te beperken.

24 juni 2016

Elkaars taal niet spreken, elkaars cultuur niet kennen, patiënten die de weg in de Nederlandse zorg niet weten en een zorgstelsel dat niet overal even goed aansluit op de situatie van patiënten. Het is een greep uit de problemen die tandartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn dagelijks tegenkomen als zij met vluchtelingen te maken krijgen.

06 december 2015

Iedere tandarts krijgt wel eens te maken met patiënten die het Nederlands niet of niet goed beheersen. De KNMT zet 5 hulpmiddelen én 1 advies op een rijtje die kunnen helpen om de nadelen daarvan zo veel mogelijk te beperken.

Asielzoekers maken aanspraak op tandheelkundige zorg op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Voor volwassen asielzoekers gaat het hierbij om noodhulp. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed volgens de basisverzekering. Tandartspraktijken kunnen zich aanmelden om mondzorg aan een asielzoeker te verlenen. Alleen tandartsen met een overeenkomst met RMA Healthcare krijgen zorg die valt onder de RMA vergoed.

Welke behandelingen zitten er in het basispakket? Is alle mondzorg voor kinderen verzekerd? Welke zorg kan ik leveren in zorginstellingen? In het Vademecum Tandheelkunde vindt u praktische informatie over de regelingen die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).