05 april 2018

Donderdag 19 april is het zover: dan vindt de 206e Algemene Vergadering én de allereerste ledenraad van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.