16 augustus 2019

Onverkwikkelijk; een tandarts die met de noorderzon vertrekt en zijn patiënten aan hun lot overlaat. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam maakte korte metten met hem.

17 juni 2019

Fouten maken is menselijk. Als je er echter herhaaldelijk op wordt gewezen dat je een fout hebt gemaakt, en je erkent die fout niet maar volhardt erin de verantwoordelijkheid bij een ander te leggen dan heb je een probleem. Dat blijkt ook uit de uitspraak van het RTG in deze casus.

20 mei 2019

Het is zo verleidelijk, van het met de patiënt besproken zorgplan afwijken omdat er achteraf toch een betere oplossing is.  Maar dat zul je dan wel opnieuw met die patiënt moeten bespreken, vinden zowel het RTG als het CTG.

18 april 2019

Na het inwinnen van een second opinion bleek er van alles mis te zijn met de bij klaagster geplaatste kronen. Een tweede second opinion leverde eenzelfde beeld op.

14 maart 2019

Een tandarts krijgt een probleem met de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het pand waar zijn praktijk is gevestigd. Daarop besluit hij de voorzitter van die VvE, die patiënt bij hem is, niet langer te willen behandelen. Wat vindt het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam daarvan?