28 februari 2019

De KNMT heeft besloten om het overleg met VGZ over haar inkoopbeleid implantaten en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten op te schorten.

27 februari 2019

De KNMT roept minister De Jonge van VWS op om geen overbodige en onnodige administratieve lasten op te leggen rondom het verplicht bekend maken van het BIG-nummer. Ook wil de vereniging dat de nieuwe eisen niet per 1 april ingaan maar per 1 januari 2020.

De KNMT werkt aan goede en correcte beeldvorming van de tandarts, orthodontist en mka-chirurg, onder andere door de media te voorzien van eerlijke informatie over het vak en de mensen die erin werken. Lees de selectie van artikelen in publieksmedia waaraan de KNMT haar medewerking heeft verleend.

18 februari 2019

Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren of een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg in het BIG-register staat ingeschreven.

07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

16 januari 2019

De Raad van State bekijkt momenteel of het wetgevingsproces correct gevolgd is en of de maatregel juridisch voldoet. De KNMT draagt daar haar argumenten tegen het experiment aan bij.

17 december 2018

Het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer mogelijkheden zou geven om fraude te bestrijden, heeft onvoldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat Minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel terugneemt om het aan te passen.

31 juli 2018

‘Het is zorgelijk dat het nieuwe conceptwetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken een wettelijke plicht creëert tot het doorbreken van het beroepsgeheim.’ Zo heeft de KNMT gereageerd op de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

30 mei 2018

Administratie neemt een steeds groter deel in van de kostbare werktijd van tandartsen en hun teams. Tijd die zij liever aan patiënten willen besteden. De KNMT werkt samen met haar achterban aan het terugbrengen van de administratieve lastendruk in de mondzorg. De vereniging doet dat via de aansluiting bij het door de VvAA geïnitieerde project (Ont)regel de Zorg.