20 september 2018

Uit de recente enquête ‘Administratiedruk tandartsen’ van de VvAA en KNMT in het kader van de actie (Ont)regel de Zorg blijkt dat tandartsen zo’n 10 uur per week besteden aan administratie. Voor 90 procent van hen vermindert dit het werkplezier. Het meest tijdrovend vindt men het aanvragen van machtigingen.

18 september 2018

Gemiddeld besteedt een tandarts een kwart van zijn werkweek aan administratie. Een deel daarvan hoort gewoon bij het werk, maar veel wordt als tijdrovend en onnodig belastend ervaren. In het kader van de actie (Ont)regel de Zorg wordt nu beoordeeld of het niet wat minder kan. VvAA en KNMT deden er samen onderzoek naar.

13 september 2018

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring, zoals een cliëntenraad, als gevolg van de Wmcz. Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz.

31 augustus 2018

Met het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz) wil minister Bruins van VWS de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

26 juli 2018

Zo’n 400 tandartsen hebben meegedaan aan de enquête van (Ont)Regel De Zorg over onnodige administratieve handelingen en regels in de mondzorg. Een eerste stap naar concreet schrappen van wat overbodig is.

29 juni 2018

Welke administratieve handelingen of regels in de mondzorg zijn onnodig en zouden geschrapt kunnen worden? Die vraag legt de KNMT in een enquête voor aan 3000 tandartsen. De enquête is onderdeel van het project om de administratieve lastendruk in de mondzorg te verminderen.

30 mei 2018

De digitalisering van de mondzorg in de Wlz heeft gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Dit leidt tot tijdsbesparing en die tijd kan worden gebruikt voor waar het echt om gaat in de mondzorg: de behandeling van patiënten en in het kader van de Wlz vooral van over het algemeen kwetsbare mensen. De KNMT is heel blij met het bereikte resultaat.

30 mei 2018

Administratie neemt een steeds groter deel in van de kostbare werktijd van tandartsen en hun teams. Tijd die zij liever aan patiënten willen besteden. De KNMT werkt samen met haar achterban aan het terugbrengen van de administratieve lastendruk in de mondzorg. De vereniging doet dat via de aansluiting bij het door de VvAA geïnitieerde project (Ont)regel de Zorg.

19 oktober 2017

In de nieuwe Bits & Bites aandacht voor de brief die de KNMT, LHV , KNMP en InEen hebben geschreven aan de Tweede Kamer waarin ze hun zorgen uiten over de nieuwe Wet toetreding Zorgaanbieders. En verder: de gevolgen voor de tandarts van een tbc-uitbraak en de mogelijkheden voor de bekostiging van e-health in de mondzorg.

19 oktober 2017

Het wetsvoorstel dat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders regelt, zorgt voor een toename van de regeldruk in de eerste lijn, waaronder tandartspraktijken. Dit terwijl de overheid de administratieve lasten voor zorgverleners tot een minimum zegt te willen beperken. De KNMT heeft daarom samen met de LHV, de KNMP en InEen vragen gesteld aan de Vaste Commissie voor VWS in de Tweede Kamer over deze Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).