17 september 2019

Tandartspraktijken worden dringend verzocht alsnog deel te nemen aan het onderzoek naar de benodigde menskracht in de mondzorg, dat het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) afgelopen maand startte in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Dit onderzoek kan alleen slagen als voldoende praktijken meedoen, wat tot op heden nog niet het geval was. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor een advies over de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in de mondzorg.

20 augustus 2019

De KNMT roept tandartspraktijken op mee te werken aan het onderzoek naar de menskrachtsituatie in de mondzorg. In augustus en september wordt het onderzoek uitgevoerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) in opdracht van het Capaciteitsorgaan.