Synoniemen

chirurgische ingrepen
18 april 2019

In de behandelstoel doen zich gelukkig slechts zelden ernstige calamiteiten voor. Ze zijn echter niet volledig uit te sluiten, bewijst een recent overlijden van een patiënt. De calamiteitencommissie die dit onderzocht, heeft op basis van haar bevindingen een dringend advies.

HIer krijgt u inzicht in de werkwijze met steriel instrumentarium op de werktablet bij chirurgische ingrepen in de mondholte.